Barátság Izraellel

Barátság Izraellel
 • Szolidaritás Szderóttal

  A Hit Gyülekezete Magyarországon elsőként reagált a Gázai övezetből Szderót városára kilőtt több mint 6000 rakéta miatti segélykiáltásokra, elítélve a polgári lakosság ellen irányuló terrorakciókat. Németh Sándor, a gyülekezet vezető lelkésze 2008-ban tett szolidaritási látogatása során személyesen tájékozódott a helyszínen kialakult állapotokról.

  Hazatérve Izraelből, 2008 februárjában izraeli előadóművészek részvételével jótékonysági adakozást szervezett, majd az így összegyűlt mintegy 50 ezer dollárnyi (9,1 millió forint) adományt a Vision for Israel nevű jeruzsálemi karitatív missziónak utalta át, amely a támogatásból a terrortámadások és a gazdasági nehézségek következtében létminimum alatt élő izraeli szegény családok gyermekeinek vásárolt iskolaszereket és alapvető élelmiszereket.

  Németh Sándor kezdeményezésére, a magyar hívők adakozása révén a Hit Gyülekezete 2008 nyarán 50 szderóti fiatalt üdültetett Magyarországon, akik egy felejthetetlen hetet töltöttek Budapesten és Európa legnagyobb édesvizű tavának, a Balatonnak a partján. „Mivel a folyamatos zaklatások egyik célja a településlakók idegrendszerének felőrlése, a gyermekek egy részét poszttraumatikus szindrómák miatt kellett ápolnunk, ezért is nagyszerű számukra ez a mostani kikapcsolódás” – értékelte a lehetőséget Jigal Levi, a szderóti polgármesteri hivatal munkatársa, aki elkísérte a fiatalokat a tíznapos magyarországi nyaralásra.

  A fiatalok magyarországi látogatásáról készült összeállításokat az alábbi linkeken nézheti meg:

   

 • Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány

  A Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítványt a keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére hozta létre Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze és Feldmájer Péter, a Mazsihisz elnöke. Az alapítvány célja Jeruzsálem jövőjének és múltjának, szellemi, vallási, kulturális jelentőségének, szerepének kutatása, képviselete, népszerűsítése révén a zsidó-keresztény civilizáció értékeinek erősítése. Az alapító okiratot 2012. május 18-án írták alá Budapesten.

  Annyi tévhit és hamis információ van forgalomban a Szent Várossal kapcsolatban, hogy ideje megismertetni a magyar emberekkel a valóságot történelmi, szellemtörténeti és kulturális szempontból egyaránt, ezért az alapítók meggyőződése, hogy Jeruzsálem olyan spirituális realitás, amelynek helyes megközelítése alkalmas egy országban az antiszemitizmus, az anticionizmus és a rasszizmus visszaszorítására.
   
  A felvilágosító tevékenység érdekében az alapítók ünnepségeket, tudományos konferenciákat szerveznek, melyeken befolyásos külföldi vendégek segítségével tervezik népszerűsíteni Izrael fővárosát. Céljuk között szerepel az is, hogy hazánk legyen az első olyan ország, amelyik Tel Avivból Jeruzsálembe helyezi át nagykövetségét. Németh Sándor szerint, ez többet jelentene politikai együttműködésnél: spirituális híd jöhetne létre Magyarország és Izrael Állam között.
   
  Az eseményről készült riportot megtekintheti az alábbi oldalon.
   
  Mivel az alapítvány céljai között szerepel a várossal kapcsolatos sporteseményeken való részvétel is, az alapítók támogatják az évek óta nagy sikerű Jeruzsálem Maraton nemzetközi sporteseményen való részvételt, melyen idén ötvenfős csoport képviselte Magyarországot.
   
  Az sporteseményről készült beszámolót megtekintheti ha ide kattint
 • Kiállás Izrael mellett

  „Szeretném nyilvánvalóvá tenni azt, hogy nekem és számos honfitársamnak a szívét, lelkét fájdalom és szégyen tölti el a magyar zsidóság második világháborús vesztesége, pusztulása miatt, és elismerjük, hogy ezért nem csupán a nácikat, hanem a német megszállás előtti magyar törvényhozást és kormányzatot, a nácikollaboránsokat, a nyilas mozgalmat és terrort is súlyos történelmi felelősség terheli. Nincs jogosultságom egy egész nép nevében e borzalmakért bocsánatot kérni önöktől, de azok nevében igen, akik hozzám hasonlóan látják népem akkori nemzedékének történelmi felelősségét a soával kapcsolatban. E történelmi adósság miatt is úgy gondolom, hogy Magyarországnak és mindenkori kormányának erkölcsi kötelessége Izrael mellett állni. (...)

  Az emberiség közös alapérdeke, hogy Izrael jövőjében beteljesedjenek mindazok az ígéretek, amelyek következtében Isten dicsősége újra Ciónban lakozik majd. Ezzel összefüggésben arra törekszünk, hogy keresztények és nem hívők egyaránt megértsék, hogy Izrael sorsának jövőbeni alakulása döntően meghatározza saját népük jövőjét is. Kötelességünknek érezzük, hogy megismertessük az emberekkel: a zsidók visszatérése az ígéret földjére, Jeruzsálem birtoklása, a zsidó állam létezése, fejlődése nem valamiféle gonosz világösszeesküvés katasztrofális terméke, hanem az Örökkévaló tökéletes akarata, amelyről Ő már az első Exodus idejében, körülbelül háromezer-ötszáz évvel ezelőtt kinyilatkoztatta Mózesnek, hogy az idők végén sor kerül majd rá. Álláspontunk szerint az elmúlt hatvan évben Izrael vezetői mindent elkövettek azért, hogy az új honfoglalás, a haza- és államteremtés a zsidók számára emberségesen, az arab lakosság jogainak tiszteletben tartása és minél kevesebb emberáldozat mellett valósulhasson meg. Hívőtársaimmal együtt nagyra értékeljük erőfeszítéseik eredményeit, amelyeket szinte az élet minden területén elértek. A fennálló súlyos nehézségek és kihívások ellenére is a modern Izrael egy olyan sikertörténet, amely gazdag és szegény országok előtt egyaránt méltó példa. (...)

  A világ Izrael létezése miatt már sohasem lesz az, ami előtte volt (ezzel ellenségei is tisztában vannak). Megalakulásának pillanatától fogva olyan bonyolult és ellentmondásoktól, krízisektől sem mentes folyamatok, változások sorozatát indította el, amelyek végkifejletéről és beteljesedéséről a bibliai próféták előrejelzései hiteles képet adnak. Ma még nehéz látni, hogy Izrael hogyan képes továbblépni a helyreállítás útján, és beteljesíteni azt a természetes és isteni rendeltetését, amely a nemzetek felemelkedésének is alapfeltétele. (...)

  A jövőbeli kihívások emberfeletti próbatételnek tűnnek, de hisszük - a Názáreti Jézus szimbóluma alapján -, hogy a megelevenedett és sarjadó fügefa a Megváltás közelségét hirdeti. (...)”

  Részletek Németh Sándor ünnepi beszédéből, amelyet 2009. december 8-án mondott el Jeruzsálemben, a Knesszet képviselőcsoportja és a Zsidó Világkongresszus díjátadóján.

  Áldott, aki téged áld című kiadványt ezen a linken tekintheti meg.