Életrajz

Németh Sándor 1950. november 21-én született Gelsén, a kommunista diktatúrában szovjet megszállás alatt élő Magyarországon. Gyakorló római katolikus családban nőtt fel. 1969-ben Nagykanizsán érettségizett.

1969 novemberében a jugoszláv-osztrák határon illegális határátlépés kísérlete miatt letartóztatták, hat napot töltött a maribori börtönben. Életében először ott fordult személyesen Istenhez. Fogadalmat tett, hogy ha megszabadul a büntetőeljárástól, egész életében az igazságot fogja szolgálni. Az ima után néhány nappal szabadon engedték a börtönből – a jugoszláv szervek ígéretüknek megfelelően nem tájékoztatták a magyar hatóságokat.

Ezután első dolga volt, hogy szerzett egy Bibliát; ettől kezdve lett a Szentírás rendszeres olvasója. Budapesten élt, 1971 februárjáig a Magyar Televízióban, majd a Természet­tudományi Múzeum Könyvtárában dolgozott. 1971 februárjától 1973 februárjáig sorkatonai szolgálatát töltötte. 1973-tól 1977-ig a Római Katolikus Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt (1. kép).

A keresztény karizmatikus mozgalom tanulmányozása során ébredt rá, hogy szüksége van valóságos megtérésre Istenhez. 1976 áprilisában volt személyes találkozása Istennel egy ökumenikus jellegű házi közösségben, melynek főleg református hívők voltak a tagjai.

A Szentlélekkel való megkeresztelkedése után azonnal bekapcsolódott a főleg magánházakban és parókiákon tevékenykedő imacsoportok és házi gyülekezetek tevékenységébe és szervezésébe. A magyar karizmatikus katolikus mozgalom egyik elindítója lett, bizonyságtevésére számos katolikus teológushallgató, értelmiségi került személyes közösségbe Istennel, többek között későbbi felesége és legszorosabb munkatársa,  Judit is, aki angol-orosz szakon végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, és aktív, gyakorló római katolikus volt. 1977 áprilisában kötöttek házasságot.

A következő évben illegális keresztény irodalom terjesztése és az ifjúság befolyásolása miatt hatósági eljárás indult várandós felesége ellen, aki ezzel egyidejűleg gimnáziumi tanári állásának elhagyása mellett döntött. Ezután megélhetésüket háztakarításból, alkalmi munkákból voltak kénytelenek biztosítani. Judit ez időben tolmácsként is szolgált különböző evangéliumi, szabadkeresztény, karizmatikus közösségekben, sőt mint képzett zenészt zenei szolgálatra is felkérték időnként (2. kép).

1978 júniusában korábbi vallási tradícióikat, hovatartozásukat feladva teljes evangéliumi keresztények lettek, miután felnőtt-víz­keresztségben részesültek. Nehéz, konfliktusokkal teli időszak következett az életükben: katolikus környezetük és családjuk, barátaik értetlenül fogadták nézeteiket, és negatív kritikával, elutasítóan viszonyultak ahhoz a hitgyakorlathoz, életvezetéshez, amelyet ők megvalósítani törekedtek; addigi társadalmi, baráti kapcsolataik ilyen módon teljesen megszakadtak, mert úgymond „szektások” lettek.

1978-ban kerültek kapcsolatba a nemzetközileg ismert és befolyásos bibliatanítóval, Derek Prince-szel (3. kép), akivel egészen haláláig, 2003-ig szoros tanítványi viszonyban álltak. Ettől kezdve a Derek Prince Ministriestől (amely kezdetben Church Growth Ministries néven működött) és más amerikai evangéliumi intézményektől illegális csatornákon keresztül rendszeresen keresztény teológiai irodalmat és tanulmányokat kaptak, amelyeket Judit magyarra fordított.

Ennek nyomán Budaörsön 1979-ben bibliai hiten álló evangéliumi csoport alakult, amely egy magánházban karizmatikus istentiszteleteket kezdett el tartani. A Hit Gyülekezete nevet választó csoporthoz egyre többen csatlakoztak, és időközben számos nemzetközi hírű, főleg amerikai bibliatanító és prédikátor fordult meg náluk.

A Németh házaspárt 1980 novemberében a Fort Lauderdale-i (Florida) Good News Churchben szentelték fel pásztornak, és erősítették meg szolgálatukat. Németh Sándor az igehirdetésben, tanításban, pásztorlásban és gyülekezet­vezetésben tevékenykedett, felesége a pásztorlási munkák végzése mellett a zenei szolgálat megalapítója és vezetője lett a gyülekezetben.

A hetvenes-nyolcvanas években három lányuk és egy fiuk született. A házaspár által vezetett közösség folyamatosan növekedett, s az ország több városában házicsoportokat és gyülekezeteket hozott létre.

1980-tól a rendszerváltásig, 1989-ig a közösség földalatti egyházként tevékenykedett (4. kép). Emiatt számos atrocitás (titkosszolgálati megfigyelés, zaklatás, házkutatás, előállítás stb.) érte őket a kommunista rezsim részéről. Németh Sándor célszeméllyé vált: 1980-tól a rendszerváltásig nem utazhatott nyugati országokba. Külföldre utazását a hatóságok közérdeket sértőnek minősítették, és erre hivatkozva rendszeresen megtagadták kiutazási kérelmeit. Ezekben az években sok ellenzéki gondolkodású, a társadalomból kitaszított vagy perifériára szorult fiatal – köztük művészek és értelmiségiek – csatlakozott hozzájuk.

A nyolcvanas évek elejétől Németh Sándor a földalatti demokratikus ellenzékkel is együttműködött. A magyar állam 1989 májusában ismerte el egyházként a Hit Gyülekezetét (5. kép). Ebben az évben Németh Sándor megalapította a gyülekezet teológiai és hitéleti folyóiratát, az Új Exodust, amely az első karizmatikus teológiai folyóirat volt Magyarországon. 1990-ben Németh Sándor és Judit teológusi diplomát kapott a Kelet-Közép-Európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézettől, amely az 1990 előtti években illegalitásban tevékenykedett.

1989-ben a Németh házaspár Szöulban találkozott Paul Yonggi Cho pásztorral, és részt vett gyülekezetnövekedési konferenciájukon, ahol Németh Sándor több ízben is beszédet mondott (6. kép).

A kilencvenes években Németh Sándor a lelkészi munka mellett továbbra is aktív közéleti tevékenységet folytatott. Elsősorban emberi jogi ügyekben nyilvánított véleményt, és ennek következtében, valamint egyházi tevékenysége miatt többször került sajtótámadások, hecckampányok és rágalomhadjáratok célkeresztjébe. Több vezető értelmiségi mellett egyik fő szervezője volt 1992-ben a Demokratikus Charta százezer embert megmozdító antiszemitizmus-ellenes demonstrációjának és más emberi jogi szervezetekkel közösen tartott további akcióknak (7. kép).

1993-94-ben a budapesti szolgálatok mellett vidéken, sőt az országhatárokon túl is regionális konferenciákat tartott. Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy a gyülekezet létszáma erőteljesen megnőtt. Az 1979-ben mindössze 5 fővel elindult közösségnek ekkorra már több mint 10 ezer tagja lett (8. kép).

Pásztori, tanítói és egyházépítői munkájával párhuzamosan, az elesettek és a rászorultak iránti szolidaritástól vezérelve alapította Németh Sándor 1994-ben gyülekezete karitatív szervezetét, a Hites Adakozók Hálózatát (HAH), mely hazánkban és a határokon túl több mint 30 irodát működtet.

1994-ben, a magyarországi vidéki zsidóság haláltáborokba deportálásának 50. évfordulóján Németh Sándor kezdeményezte, hogy a gyülekezetek tagjai országszerte kezdjék meg az elhanyagolt állapotban lévő zsidó temetők rendbehozatalát,  valamint egy tizenhat tudományos és művészeti holokauszt-emlékkonferenciából álló sorozatot indított el vidéken és Budapesten (9. kép).

1995 júliusában a magyar miniszterelnök Németh Sándort és feleségét, Juditot főiskolai tanárnak nevezte ki. Ugyanabban a  hónapban néhány munkatársukkal együtt megalapították a Szent Pál Akadémiát, amelyet a Magyar Akkreditációs Bizottság kiváló minősítéssel akkreditált 1999-ben, majd 2008-ban is.

1995 februárjától 1998 júniusáig Németh Sándor kéthavonta többnapos karizmatikus ébredési összejöveteleket tartott telt ház előtt a 12 ezer fős Budapest Sportcsarnokban (10. kép). A konferenciákra öt kontinensről, mintegy 60 különböző országból érkeztek vendégek, hat nyelven folyt tolmácsolás.

Németh Sándor kezdeményezésére 1996 januárjában Nem feledkezünk el rólad (We Forget You Not) címmel Jeruzsálemben négynapos nemzetközi konferenciát és zarándoklatot szerveztek mintegy 5000 német és magyar keresztény részvételével. A Hit Gyülekezete 1992-től kezdve rendszeresen indít bibliai tanulmányutakat Izraelbe.

1997 májusában Németh Sándor kezdeményezésére megalakult Budapesten a Bornemisza Péter Gimnázium és Általános Iskola. 1997 decemberében a vezető lelkész megalapította a társadalmi és külpolitikai folyamatokat elemző Hetek című közéleti hetilapot, amelynek azóta is főszerkesztője, s amely az ország egyik közismert és meghatározó hetilapjává vált.

1998 októberében került sor a gyülekezet új, országos központjának, a Hit Csarnoknak a felavatására (11. kép). Az elkövetkező években a Hit Gyülekezete az egyházzal szemben zajló hecckampány közepette is mintegy húsz helyen létesített új ingatlant, többek között gyülekezeti házakat és csarnokokat épített.

2001-ben megjelent Németh Sándornak A hit botránya című könyve, amely egyházi személyiségek könyvei közül elsőként került fel országos könyveladási sikerlistára. Számos újságcikket és tanulmányt publikált, emellett az ezt követő években további könyvei jelentek meg (Tízparancsolat, Hálaadás, Újjászületés, Reménység).

2001. december 9-től hetente jelentkezik a Magyar ATV műsorán Vidám Vasárnap (12. kép) címmel a Hit Gyülekezete interaktív, élő istentisztelet-közvetítése. A műsor házigazdája és igehirdetője a vezető lelkész. A Vidám Vasárnap a magyarországi vallási műsorok közül a legismertebb, legnézettebb program.

2009 októberében a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége Németh Sándort a Magyarországi Zsidóságért díjjal tüntette ki (13. kép). Év végén pedig átvehette a Knesszet Keresztény Szövetségesek Koalíciója és a Zsidó Világkongresszus által alapított kitüntetést, melyet minden évben egy nemzetközi befolyású keresztény vezetőnek adnak át.

Németh Sándor a mára országszerte 70 ezer fős tagsággal és több százezres támogatói körrel rendelkező Hit Gyülekezete alapító lelkészeként végzett több mint három évtizedes sikeres tevékenysége mellett kiterjedt nemzetközi szolgálattal rendelkezik, többek között Csehországban, Szlovákiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Romániában, Ukrajnában, Kirgizisztánban és Kambodzsában.