Feltámadás: Isten ellenszere a halálra

Isten már a korai években Énókh személyén keresztül demonstrálta (1Mózes 5,24), hogy az emberiség számára a halállal szemben van más alternatívája. Az Ószövetség tanulmányozása során olyan személyekkel találkozunk, akik a feltámadásba vetett hitet képviselték, és láthatjuk, hogy az ember hatezer éves történetében ez a legfontosabb tradíció. Az Isten halottakat feltámasztó, természetfölötti erején alapuló hitet a Názáreti Jézus Krisztus töltötte be.