Húsvétkor Új Exodus

Hosszú szünet után újra megjelenik a Hit Gyülekezete teológiai és hitéleti folyóirata, benne nagyinterjú Németh Sándorral.

Megrekedt-e a Szentlélek munkája a karizmatikus mozgalomban? Mi a helyzet a Szellem sokfelé vitatott, furcsa megnyilvánulásaival? Tényleg államegyházzá válik a Hit Gyülekezete? Működik-e még a demokrácia Magyarországon? Mit várjunk az új pápától? Lehet magyar hazaszeretet egy cionista keresztényben? Ezek és hasonló kérdések merültek fel a Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete alapító és vezető lelkészével folytatott beszélgetésünkben.

Néhány hete, mikor meghirdetted, hogy Szentlélek-keresztség lesz, olyan tömeg lett itt a Hit Parkban, hogy a parkolóban alig lehetett helyet kapni. Úgy tűnik, nagyon nagy az érdeklődés a Szent Szellemmel való betöltekezésre.

Igen, a hívők érzik, hogy fel kell készülniük a Názáreti Jézus Krisztus engesztelő áldozatának a kétezredik évfordulójára. Ugyanis az isteni időszámítás, amelynek vázlata Dániel prófétánál olvasható, pontosan meghatározta a Názáreti Jézus megfeszítésének időpontját: a hatvankilenc évhétnek a Messiás kiirtásával kellett véget érnie, azután pedig elkezdődött a nemzetek ideje. Ez számos bibliakutató szerint kétezer esztendeig fog tartani, ennek megfelelően a 2030-as évek elején következik a kétezredik évforduló.
 
A teljes interjút olvassa el az Új Exodus hitéleti folyóirat húsvéti számában! Megvásárolható a Hit Parkban, továbbá a Patmos Records üzleteiben és webáruházában. Az Új Exodust teológiai és hitéleti magazint Németh Sándor alapította 1989-ben. Az Új Exodus volt az első karizmatikus teológiai folyóirat Magyarországon. A vezető lelkész azóta is a lapot szerkesztő Teológiai Bizottság elnökeként tevékenykedik. A kiadványban a zsidó-keresztény, bibliai alapokon tárgyalt szellemi-erkölcsi kérdések mellett kiemelt figyelmet kapnak az Izraellel és a zsidósággal kapcsolatos témák is. Az impozáns megjelenésű magazin a Szent Pál Akadémia Bibliafordító Bizottsága által készített új fordítások egyik fóruma is.