Ifjúságnevelés

Ifjúságnevelés
 • Ifjúsági táborok

  A Hit Gyülekezete alapításától kezdve különös figyelmet fordít a következő generáció nevelésére. Az istentiszteletek ideje alatt külön bibliaiskola zajlik az iskoláskorú gyermekek számára, a gyülekezethez tartozó tinédzser és huszonéves korosztályt pedig heti rendszerességgel ifjúsági istentiszteletek segítik a kereszténnyé válásban, illetve a szellemi fejlődésben. A vezető lelkész több alkalommal személyesen is megosztja látásait a fiatalokkal a Biblia igazságairól, illetve negyedévente az országos ifjúsági napok keretein belül foglalkozik a modernkor kihívásaira adható válaszokkal. A Hit Gyülekezete arra törekszik, hogy a fiatal generáció tagjai érett gondolkodású felnőttekké, felelősségteljes állampolgárokká váljanak, akik tevékenységükkel és majdani családjukkal stabil alapegységei lehetnek a magyar társadalomnak.

 • Hit és erkölcstan oktatása

  2013. szeptemberétől hazánk állami fenntartású általános iskoláiban heti egy órában kerül bevezetésre az erkölcstan tantárgy, amely az 1. és 5. osztályos tanulók számára - felmenő rendszerben - kötelező jellegű lesz. Az új közoktatási szabályozás* azonban lehetővé teszi a gyerekek és szüleik számára, hogy válasszanak: az iskola által szervezett ”erkölcstan” tantárgy oktatásában vagy az egyházak által szervezett „hit- és erkölcstan” tantárgy oktatásában kívánnak részesülni.

  Mivel a Hit Gyülekezete is részt kíván vállalni ez erkölcstan helyet választható hit- és erkölcstan oktatásában, ezért az egyház megbízott képviselői március elején felvették a kapcsolatot a Magyarországon nyilvántartott valamennyi állami általános iskola vezetőjével, és kérték annak lehetővé tételét, hogy a szülők kifejezhessék igényüket a Hit Gyülekezete hitoktatásának igénybe vételére. A „hit- és erkölcstan” tárgy oktatására az 1. és 5. osztályosok számára az adott iskolában - a szülők igényeinek megfelelően - órarendi keretek között kerül sor.
   
  Mivel a Biblia a kereszténység alapműve, az európai kultúra egyik fundamentuma, így hazánkban is az általános műveltség része. A Hit Gyülekezete által tartott hit- és erkölcstan órák tananyaga ezért úgy került kialakításra, hogy az a társadalom bármely rétegéhez, közösségéhez, egyházához tartozó, vagy akár nem hívő szülők gyermekei számára egyaránt hasznos lehessen. A Hit Gyülekezete oktatói valamennyien a Szent Pál Akadémián tanult diplomás teológusok, sokan maguk is gyakorló szülők. A Szent Pál Akadémia jelenleg hazánk legnagyobb hallgatói létszámmal működő hittudományi felsőoktatási intézménye.
   
  Az oktatók elsődleges célja a Szentírás izgalmas és tanulságos történeteinek megismertetése és a Biblia megszerettetése a gyerekekkel. Az oktatás a gyermekek számára közérthetően, inspiráló és játékos formában zajlik majd.  Alsó tagozatban bibliai képeskönyvek, munkafüzetek, játékok, rajzfilmek, filmek állnak a gyerekek és az oktatók rendelkezésére. Felsőben pedig egy, a teljes Szentírást hitelesen átfogó képregénysorozat tankönyvként való felhasználásával mélyítenék el ismereteiket a gyerekek.
   
  Bővebb információ a www.hiteserkolcstan.hu oldalon található.
  * a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 35.§ (1) és 97.§ (7) bekezdései