Interjút készített Németh Sándorral a Pesti Srácok.hu

Dániel könyvének szörny-birodalmát idézné, ha a Jobbik és a baloldal degenerált, hibrid násza alakíthatna kormányt Magyarországon – mondta a PestiSrácok.hu-nak adott nagyinterjúban Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze. Ennek ellenére kijelentette: ők nem ajánlanak pártot a híveik figyelmébe, de azt kérik tőlük, messzemenőkig vegyék figyelembe, hogy melyik politikai program szolgálja a kereszténység fennmaradását, a nemzeti önrendelkezés megőrzését, az EU jövőjét, a házasság intézményének védelmét, s melyik miként tekint a muszlim bevándorlásra és a drogliberalizációra. Kérdésünkre, hogy ilyen identitással miért baloldali tévét csináltak az ATV-ből, Németh Sándor azt felelte: a tévé megvásárlásakor még megkerülhetetlen volt a posztkádári médiaelit Magyarországon, ám hozzátette, hogy a gyülekezet és az ATV értékrendje nem azonos, s a csatorna a nyilvánvaló baloldali túlsúly ellenére mindig teret adott a jobboldali érveknek, vitapartnereknek is. A vezető lelkész arról is beszélt: csalódott a rendszerváltásban, mert túl sokan mentették át magukat, ezért ő inkább hatalomváltásnak tartja azt. Emiatt már akkoriban volt vitája az SZDSZ-szel, de kétségtelen, hogy 1998-ig kitartottak a demokratikus ellenzékben kötött szövetségük mellett. Németh Sándor szerint a Soros-dolgozatok létezése nem lehet vita tárgya, az európai baloldal Izraelhez való hozzáállása pedig már az antiszemitizmus határát súrolja. Szóba került még az is, hogy a Simicska-család alpári dühöngése miért nem tud kárt okozni a karizmatikus keresztény mozgalmat építő Orbán Gáspárnak.
A Fidesz bulvártévéje lett az ATV, vetette a Hit Gyülekezete szemére a 444.hu egy meglepően hosszú és jól informált riportjában, amiben nem kevesebbet állítanak, minthogy a bevett egyházi státusszal járó támogatásokért cserében pacifikálják a hírcsatornát, közben a gyülekezet táborát is fideszesítik. Mit szól a vádakhoz?
 
A Hit Gyülekezetét háromszor ismerték el egyháznak, 1989-ben, egy évvel később, majd valójában 2011-ben. A kétharmados felhatalmazással bíró Fidesz-kormány javaslatára a gyülekezet is megőrizhette egyházi státuszát. Ez nem valamiféle titkos paktum eredménye, ilyen ugyanis nem született, hanem abból az egyszerű tényből következik, hogy a Hit Gyülekezete egy valódi egyház, sok tízezres tagsággal, valódi hitélettel. Tehát józan realitáson alapuló döntésről beszélhetünk. A Hit Gyülekezete társadalmi beágyazottsága és hatása a közgondolkodásra olyan mélységű, hogy indokolt kiegyensúlyozott viszonyt ápolni a kormányzattal. A jól informált riportról pedig annyit, hogy negyvenhat tárgyi tévedés található benne.
 
Hány ezer embert mozgat meg a Hit Gyülekezete manapság?
 
Az evangéliumi keresztény egyházak több százezer embert érnek el, míg több tízezer magyar látogatja az istentiszteleteinket. A második-harmadik helyen állunk e téren a nagyobb városokban.
 
GYANÚS SZDSZ-SZEKTA?
A konzervatív jobboldalon sokáig idegenkedtek a Hit Gyülekezetétől. Az a hír járta, hogy az egyház nem más, mint egy gyanús SZDSZ-es szekta.
 
Kár lenne tagadnunk, hogy a gyülekezet és a magyar jobboldal kapcsolata nagyon is problematikus volt a rendszerváltás után. A kommunista diktatúra idején bennünket ért atrocitások miatt a demokratikus ellenzékkel alakítottunk ki együttműködést, akik a bennünket ért jogsérelmeket eljuttatták a Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja szerkesztőségéhez, valamint az amerikai külügyminisztériumba. Annak ellenére, hogy akkor is fennálltak a világnézeti, értékrendbeli különbségek közöttünk, a legfontosabb kérdés számunkra az emberi szabadságjogok védelme, a vallásszabadság biztosítása és az antikommunista kiállás volt. Soha nem tagadtuk, hogy részt vettünk az SZDSZ megalapításában, de már a hatalom- vagy rendszerváltáskor is érzékelhetőek voltak az ellentétek, főleg morális és világnézeti kérdésekben, melyek akkor még nem kerültek a hazai politizálás előterébe. Elejétől fogva mindig is független volt az egyházi tevékenységünk az SZDSZ-től.
 
Miért mondja, hogy csak hatalomváltás történt? Ön is szkeptikus a rendszerváltás őszinteségével kapcsolatban?
 
Az MSZMP klientúrájának gazdasági hatalomátmentése, az ügynökkérdés tisztázatlansága, az igazságtétel elmaradása és a posztkommunista társadalom túlságosan sokáig tartó fennmaradása bennem is kétségeket ébresztett. Valószínűnek tartom, hogy inkább egy szűk, felső kör paktumokon alapuló hatalomváltásáról volt szó, amellyel ellenzéki csoportok is együttműködtek abban a reményben, hogy tényleges rendszerváltásra kerülhet sor.
 
AZ ATV MEGVÉTELEKOR MÉG A POSZTKÁDÁRI ELIT DIKTÁLT A MÉDIÁBAN
Nem gondolja, hogy amikor 2003-ban Önök megvették az ATV-t, az ismert műsorvezetők, szerkesztők kiválasztásával maguk is sokat tettek a posztkommunista világ továbbéléséért?
 
De, gondolkodtam rajta. Akkoriban még, mivel a média irányítását a pártállam teljesen a kontrollja alatt tartotta, csak az általuk privilegizált médiamunkások értettek a televíziózáshoz, akik többsége titkosszolgálati háttérrel rendelkezett. Nagyon lassan haladt a médiában a rendszerváltás, és ez természetesen hatással volt minden médium, így az ATV működésére is. De a Hit Gyülekezete világnézete és értékrendje nem azonos az ATV-ével. A mi természetes szövetségeseink a modern konzervatív, jobboldali pártok lehettek volna normális körülmények között. Az MDF-fel szembeni fenntartásaink fő oka az volt, hogy az akkori magyar jobboldal nem a kortárs nyugati konzervatív irányzatokhoz próbált kapcsolódni, hanem a magyar történelem folytonosságát megszakító tragikus eseményekhez, s így az antiszemitizmus és a vallási intolerancia is jellemezte.
 
Az Orbán-kormány esetében el tudja fogadni, hogy a Horthy-Bethlen-rendszer válságkezelő, országépítő periódusát ma példaként állítják az ország elé?
 
A történelmet én elsősorban morális alapon ítélem meg. Ezért Horthyra nem tudok a zsidótörvények és Magyarország szégyenletes és tragikus második világháborús szerepe nélkül gondolni. A nemzeti identitás megőrzése és védelme a rendszerváltás előtt és után egyaránt fontos feladat volt számunkra. Törekvésünk célja, hogy a magyarság nemzeti önazonossága egyetemes emberi értékekkel legyen feltöltve. A Fidesz és az Orbán-kormány irányvonalában pedig látom egy modern, új nemzeti identitás és gondolkozás keresését is. Én legalábbis érzékelek egy olyan törekvést is részükről, amely az 1100 éves magyar történelem alapján igyekszik megújítani és kialakítani egy olyan modernnek is nevezhető nemzeti identitást, amelynek őszinteségét az Izraellel és az amerikai republikánusokkal való jó kapcsolat kiépítése is mutatja.
 
A BALOLDAL HÁTRÁLT KI A KERESZTÉNYEK MÖGÜL?
Tehát a kommunista baloldal, amely üldözte a Hit Gyülekezetét Ön szerint nem ugyanaz, amelynek 2003-tól az ATV-ben teret biztosítottak
 
Nézze, a kilencvenes években és a kétezres évek elején nagyon nagy átfedések voltak a régi és az új között a társadalmi élet minden területén, nemcsak a médiában, hanem az egyházakban, a sportban, a gazdaságban, mindenhol. A kilencvenes évek közepétől kezdtük magunkat hozzászoktatni ahhoz, hogy örülni tudjunk a kis lépések általi előrehaladásnak is. Mint említettem, a rendszerváltással kapcsolatban a kilencvenes évek elején nagyon sok illúziónk elveszett, bennünk is megdöbbenést váltott ki a privatizáció módja. Értetlenül néztük, hogy nem kerülhetett sor a történelmi igazságtételre, például hogy a földek visszaadása helyett miért a zöld bárókkal hoztak létre új földbirtokos rendszert. Mi is rágalom- és hecckampányok célpontjai voltunk rendszeresen akkoriban. A kommunista hátterű, de toleráns és humanista beállítottságú emberekkel való együttműködés ugyanakkor kikerülhetetlen volt a közszolgálati intézményekben.
 
Az evangéliumi, vagy pünkösdi keresztények a nyugati világban többnyire konzervatívok.
 
Ez nem egészen így van, a hetvenes években Amerikában például többségükben a demokratákra szavaztak (és a feketék máig is), csak miután vállalhatatlan lett a demokrata álláspont, alakultak ki az olyan evangéliumi keresztény mozgalmak, mint például az „Erkölcsi Többség” (Moral Majority), amelyek szövetségre léptek a republikánusokkal. A Reagan-éra óta már stabilan a republikánusokra szavaz a keresztények többsége.
 
Na de ne kerülgessük a kását, hiszen nemcsak a politika változott sokat, hanem Önök is!
 
Ez tagadhatatlan, a keresztény életnek az a lényege, hogy folyamatosan szellemi-lelki változások történjenek bennünk Isten akaratának megfelelően, és mivel az elmúlt évtizedben világméretekben erőteljes támadás alá kerültek a klasszikus, egyetemes erkölcsi értékek, ez valóban a politikai világképünk újraértelmezését tette szükségessé. Nem támogathatunk olyan politikai törekvéseket, amelyek a Tízparancsolattal szembenálló programokat akarnak jogszabállyá tenni, és ezzel rákényszeríteni a társadalomra. Az ilyenekkel szemben állunk, mert sértik a lelkiismereti és vallásszabadságot.
 
BEHÁLÓZZA-E A HÍVEIT A GYÜLEKEZET?
Nyilván Ön is puhult időközben, mert az a számos vádoló hang a gyülekezettel szemben, hogy vagyonukkal együtt kiszakítják a híveiket a családjukból, mára elhallgatott.
 
Őszintén, tud legalább egy ilyen bizonyított esetet mondani? Negyven éve hallom ezeket a vádakat, de soha egyetlen konkrét eseménnyel sem tudták ezeket az állításokat alátámasztani. Ez a vád először a Magyar Ifjúságban lett leírva 1983-ban, azóta ezt mantrázzák. Nem látom értelmét a cáfolatnak, mert valójában ennek a klisének a célja az, hogy bennünket állandóan egy vitatott közösség színében tüntessenek fel. Ma kevesebb az igaztalan vádaskodás, a legnagyobb politikai tényezők részéről az elmúlt években nem érte a gyülekezetet politikai támadás, a Jobbik és a DK szimpatizánsait leszámítva. A társadalom és a gyülekezet közötti konszolidációra az is hatással volt, hogy a magyar nép az elmúlt évek óta jóval több ismerettel rendelkezik már a pünkösdi-karizmatikus mozgalomról, mint az előző évtizedekben. A szocialista kormánnyal is rendezett volt a viszonyunk, és az Orbán-kormány is rendezte a kapcsolatát a világméretekben legdinamikusabban növekvő, harmadik legnagyobb keresztény ágazat hazai képviselőivel, így a Hit Gyülekezetével is, ennek látványos lépése volt Semjén Zsolt látogatása a Szent Pál Akadémián.
 
Az a pletyka járja (amit az említett 444-es cikk is hangoztat), hogy Ön a választások előtt kiprédikálja: kire kell szavaznia a híveknek. Korábban az SZDSZ-re, 2010-ben az MDF-re, most meg a Fideszre.
 
Soha nem titkoltuk, hogy 1990-ben és 94-ben intenzíven részt vettünk az SZDSZ melletti kampányban, sőt 98-ban is támogattuk őket. Az MDF-re való szavazásra soha nem szólítottuk fel az embereket, ez csupán egy városi legenda. A soron következő választásra nézve pedig majd megfogalmazzuk azokat a szempontokat, amelyekkel segíteni akarunk a hívőknek a helyes döntésben, hogy messzemenőkig vegyék figyelembe, melyik politikai programok segítik a kereszténység fennmaradását, megújulását; mit mondanak a nemzeti önrendelkezésről, a házasságról, a muszlim migrációról és a betelepítésről, a drogliberalizációról, az EU jövőjéről. Napjainkban ezek a témák foglalkoztatják a Hit Gyülekezete tagjait. Kötelességünknek tartjuk, hogy ezekben irányt mutassunk.
 
Orbán Gáspárt megkérdezték a Hit Gyülekezetéről a Business Class című újságban. Azt mondta, érkezett már intés is Önöktől. Ők ezt nagyon jó néven veszik, hiszen Önök “bölcsebbek, régebb óta ismerik az Urat”. Van-e kapcsolat a gyülekezet és a Felház között és mit gondol arról, hogy Simicska Lajos fia egy ordenáré posztban megígérte a miniszterelnök fiának lejáratását, amit aztán a lapjukban, azaz az Indexen meg is kíséreltek.
 
Igen, van kapcsolat és laza együttműködés közöttünk. Nem tudja a kis Simicska kicsinálni Orbán Gáspárt. Ő egy karizmatikus keresztény mozgalom felépítésében, és nem egy politikai mozgalomban vesz részt. Gáspárt őszinte és intelligens fiatalembernek ismerem, aki elkötelezett hívő keresztény. Személyemet és közösségünket is sokszor le akarták járatni, de ezekből mindig megerősödve kerültünk ki. A hit embereivel szemben a lejárató propagandák mindig céljuk ellentétét érik el.
 
A Hit Gyülekezete lassan tizenöt éve stabil hátteret nyújt az ATV-nek.
 
Morális hátteret. Anyagilag a gyülekezet nem támogatja az ATV-t.
 
Azért csak lobbiznak az ATV jólétéért!
 
A tévé a kábelszolgáltatókból, reklámokból él. Ezért a tévé vezetése nem mond nemet az állami hirdetésekre sem.
 
AZ ÖNVÉDELEMHEZ NÉLKÜLÖZHETETLEN A SAJÁT MÉDIA
Akkor miért vágott bele a Hit Gyülekezete az ATV pátyolgatásába?
 
A nyolcvanas-kilencvenes években azt írtak rólunk, amit akartak, és azzal bélyegeztek meg, amivel csak akartak. El voltunk zárva a nyilvánosságtól, és csak negatív, pejoratív, lejárató híradások jelenhettek meg rólunk a médiumok többségében. Már a nyolcvanas években felismertük, hogy önvédelmünkhoz nélkülözhetetlen a publicisztikai tevékenység. Ezért kezdtünk el foglalkozni szamizdat kiadványokkal, újságalapítással, könyvkiadással, és igyekeztünk megtanulni az újabb és újabb kommunikációs eszközök használatát az evangélium hirdetésére és apologetikára egyaránt. Mindig is felvettük a küzdelmet a hecckapmányokkal és karaktergyilkosságokkal szemben. Az ATV előző tulajdonosának időszakában már felkerült az istentiszteletünk az ATV képernyőjére, és azóta is láthatják a nézők a Vidám Vasárnapot. A közszolgálati médiában egyházunk a mai napig nem kap műsoridőt, szemben más egyházakkal. Több mint másfél évtizede a republikánus keresztény 700-as klub is nézhető az ATV-n. Fontos feladatunknak tartjuk, hogy a baloldali gondolkodású nézők is megismerhessék az evangéliumi kereszténység életét, szolgálatát és tanításait. Hozzátartozik a teljes igazsághoz, hogy az ATV-ben kezdettől fogva elmondhatták álláspontjaikat jobboldali közéleti szereplők is, mivel a tévé soha nem párttévéként működött, hanem olyan csatornaként, amelyben ugyan többségben volt a baloldali politikai világkép, de ütköztetve jobboldali, konzervatív felfogásokkal is.
 
Simicska Lajos egy egyszerre vadliberális és jobbikos tévét csinált a Hír TV-ből és nyilván nem hullajtana krokodilkönnyeket, ha Önöktől a baloldali nézők elpártolnának.
 
Csakhogy az a helyzet, hogy három-négyszer nagyobb az ATV nézettsége, mint a Hír TV-é, tehát egyelőre nem túl sikeres ez a fordulat. És persze nagy különbség van köztük, hiszen az ATV-ben nem az Orbán Viktorral vagy bárki mással szembeni gyűlöletkeltés a domináns, és egészen biztos, hogy az ATV mostani vezetése sosem fog gyűlölködő televíziót csinálni.
 
Ma kétféle nézet uralkodik a baloldalon, az egyik Orbán Viktor bármi áron és bárkivel szövetkezve való megbuktatása, a másik egy tiszta baloldal felépítése. Önnek melyik irányzat a szimpatikusabb?
 
Nekem a keresztény ébredés a legszimpatikusabb. Számunkra elfogadhatatlan ez a „minél rosszabb, annál jobb” szemlélet, valamint a politikai káosz létrehozása. Nekünk az a szimpatikus, ha az ellenzék a realitással foglalkozik, össznemzeti érdekeket vesz figyelembe, és ezen belül helyezi el a politizálás tereit, illetve a programját. Régi elv, hogy akkor kell kormányt váltani, ha van jobb a meglévő helyett.
 
DÁNIEL KÖNYVÉNEK “SZÖRNY-KOALÍCIÓJA”
Mit gondolna egy Jobbik-DK-MSZP-LMP-Momentum kormányról?
 
Egy ilyen felállás kormányozhatatlanná tenné Magyarországot. A Jobbik és a baloldal degenerált hibrid násza olyan lenne, mint amilyet Dániel könyvében is olvashatunk a szörny-birodalom jellemzőjeként: keveredik, de nem egyesül.
 
Mi úgy látjuk, hogy az ATV harciasan baloldali hangvétele nem sokat változott az elmúlt években, leszámítva a migráció és Soros György megítélését. Annak, hogy Ön köztudomásúan nem szereti Sorost és a migrációt, van-e szerepe abban, hogy a korábbi szövetségesek egy része megtámadta Önt és a Hit Gyülekezetét?
 
Ne mossa egybe az ATV-t a Hit Gyülekezetével! Nem hallott még olyat, hogy vannak olyan konzervatív vagy liberális médiatulajdonosok, akik akár a világnézetükkel ellentétes médiumokat birtokolnak? A Hit Gyülekezete jelenlétének az ATV tulajdonosi körében nem az a célja, hogy saját politikai nézeteit hirdesse az ATV-n keresztül. A két intézmény politikai felfogása között jelentős különbségek, sőt több ponton ellentétek állnak fönn. Én a Hit Gyülekezetéről tudok nyilatkozni, az ATV hangvételét a hírigazgató és a szerkesztők határozzák meg elsősorban, nézeteinktől függetlenül. A Hit Gyülekezetét a balliberális oldalról mindig is támadták vagy kritizálták, az utóbbi években azért erősödött fel részükről a velünk szembeni ellenszenv, mert a muszlim migráció és betelepítés kérdésében, amely 2015 óta a legfontosabb vízválasztó a magyar és európai politikában, személyem és a közösség döntő többsége egy oldalra került a magyar kormánnyal. A migrációval kapcsolatos véleményünket a válság kitörése előtt már egyértelművé tettük, mert az az európai kultúra alapjait fenyegeti. Európa iszlamizálása pedig egy új totalitárius rendszer kialakulásának lehetőségét ültette el kontinensünkön.
 
Létezik-e Ön szerint a Soros-terv? (Az ATV nézői egy szavazáson azt választották, hogy igen.)
 
Igen, formálisan ugyan megkérdőjelezhető, de lényegileg számomra realitás. A népek és vallások keveredése, valamint a kulturális-vallási relativizmus és egy világtársadalom kiépítésének koncepciója egy régi, több évszázadra visszatekintő ideológia, amely azért kívánja felszámolni a nemzeti identitást és az országok szuverenitását, mert azokat a világbéke és igazságosság akadályának véli. Egy bizonyos nemzetközi elit úgy látja: eljött az idő, hogy ezt a tervüket lenyomják az európai nemzetek torkán. Ezeket az ideológiákat propagálja Soros György számos nyilatkozata és dolgozata, ez számomra egyértelmű, így okafogyottnak látom, hogy a Soros-terv létéről vitatkozzunk, más kérdés, helyénvaló-e, hogy egy politikai kampányt nevesítenek ezzel.
 
SOROS SZELLEME TOVÁBB ÉL MAJD
Tehát ha Soros György eltávozik közülünk, lesz, aki továbbviszi a politikáját?
 
Így van. A Deep State a kormányok fölött átívelő hatalmi centrum, amely Soros György után is fennmarad.
 
De miért csinálják mindezt?
 
Jó kérdés, találgatni és következtetni lehet, de pontosan csak az érintettek tudják a választ. Egyébként ez az amerikai keresztény körökben is aktuális vitatéma.
 
Az evangéliumi egyházak Izraellel hagyományosan jó kapcsolatot ápolnak, hiszen tanaikban visszatérnek a történelmi egyházak kialakulása előtti időig, kvázi a Szentföldig, a kiválasztott népig. Miközben a magyar kormány nyit Izrael, a zsidóság és az evangéliumi egyházak felé, hogyan fordulhat elő, hogy mégis újra meg újra leantiszemitázzák – legutóbb például a német sajtóban?
 
Számunkra teológiai-eszkatológiai okokból elsődleges fontosságú világpolitikai folyamat Izrael államának a létrejötte, a zsidóság néppé válása és visszatérése az Ábrahámnak és utódainak megígért földre. Mi üdvözöljük, hogy a Fidesz-KDNP kormány döntő lépéseket tett 2017-ben Izrael és a magyar jobboldal viszonyának rendezése felé. Netanjahu miniszterelnök budapesti látogatása és annak feltűnően baráti légköre jelzi, hogy a két ország kapcsolatában történelmi fordulat következett be. Mi figyelembe vesszük a magyar kormány ezen lépését tevékenységének megítélésekor. Magyarország nem antiszemita ország, bár itt is élnek antiszemiták és anticionisták egyaránt. Nem gondolnám, hogy a magyar zsidó vezetők a magyar kormányt antiszemitának tartanák. A leantiszemitázást sajnálatos módon politikai fegyverként is használják, ami a valódi antiszemitákat segíti. Egyébként a német sajtóban rendszeresen lehet találkozni a tényekkel köszönő viszonyban sem lévő rágalmakkal Magyarországgal kapcsolatban.
 
AZ EURÓPAI BALOLDAL SZINTE MÁR ANTISZEMITA
A magyar baloldal odáig jutott, hogy Netanjahut is lefasisztázta, miközben Soros a palesztin forradalmárokat pénzeli Izraellel szemben.
 
A zsidóság legsikeresebb vezetője Ben Gurion óta Benjamin Netanjahu, a vele szembeni támadások teljességgel indokolatlanok. Budapesten sokan nem rendelkeznek reális látással Izrael és a nemzetközi zsidóság helyzetéről, világáról. Ezzel számos izraeli barátom és ismerősöm is tisztában van. A kozmopolitizmus alapján álló, liberális, asszimilált zsidóság hajlamos Izraelt szégyellni, Netanjahut pedig autoriter, diktatórikus vezetőnek tekinteni, az izraeli-palesztin konfliktusban a palesztin oldalra állni. Ez a gazdag és bonyolult zsidó világ egy ágazata, amit semmiképpen nem lehet azonosítani magával a zsidósággal, hisz képviselőik közül sokan menekülnek zsidó identitásuk elől, és csak akkor hangsúlyozzák zsidóságukat, ha politikai tevékenységüket támadás éri. A zsidó világon belül van sokféle cionista, kabbalista, messianisztikus, hászid, illetve világi mozgalom, amelyek Izrael Állam oldalán állnak. Az európai baloldalról pedig köztudott, hogy az antiszemitizmus mértékét súroló elfogultsággal támadja rendszeresen Izraelt és kormányát. A cionizmussal szemben is elutasítóak, hiszen az eredendően egy nemzeti felfogáson alapul, és hatással van az európai jobboldali, nemzeti és „populista” gondolkodásra.
 
Amikor a HVG székely származású újságírója mentegeti Tudose román exminiszterelnököt, aki a zászlói mellé lógatná fel a székelyeket, az nem emlékeztet Sorosra, aki az övéivel ellentétben a palesztinokat támogatja?
 
A HVG-s szöveg teljességgel elfogadhatatlan. A székelység egybefüggő tengert képez Románia szívében, természetes, hogy igényt tartanak közösségi jogokra. Ráadásul az autonómia Trianonban meg is lett ígérve nekik, csak soha nem tartották be a románok.
 
A magyar konzervatív oldal mit várhat az Izraellel kötött szövetségétől?
 
A keresztény világban az elmúlt évtizedben hatalmas változás indult el a kereszténység és a zsidóság üdvtörténeti szerepének megítéléséről. Kutatások bizonyítják, hogy a kereszténység torzulásában nagy szerepet játszott Jeruzsálem elvesztése, a Templom elpusztulása. A zsidó állam megalakulása után megtörtént Jeruzsálem felszabadítása – szándékosan használom ezt a szót –, s megújult Izrael teológiai értelmezése, ami II. János Pál pápára még nagy hatással volt. Szabadon látogathatók a szent helyek, így az ezekkel kapcsolatos bibliai események újra érthetővé váltak, s ez a keresztény hitigazságok és élet reformját is elindította. Ne felejtsük, hogy Jézus Krisztus megjelenése valójában az ószövetségi próféciák beteljesedését eredményezi, és ezeket tartalmazza az evangélium, amely következményeként a judeo-keresztény ősegyház megszületett. Tehát a keresztényeknek, egy konzervatív európai országnak Izrael természetes partnere. Magyarország és Izrael baráti kapcsolatának annál is inkább sok kulturális, gazdasági hozadéka lehet, hogy Izrael dinamikusan fejlődő társadalom, a high-techben világvezető, elképzelhető, hogy a jövőben energiafüggetlen lesz, kulturális és tudományos világhatalom is, így Magyarországnak politikai, gazdasági, kulturális és spirituális szempontból egyaránt az egyik legfontosabb partnere a jövőben a zsidó állam.
 
Forrás: pestisracok.hu

 

Megjelenjen a hit.hu/media/hitradio aloldalon is?: 
Nem