Németh Sándor írásai

 • Szükség van-e tisztelet törvényre?

  A párizsi terrormerénylet után egyes vallási vezetők, politikusok teljesíthetetlen követeléssel lépnek fel a szabad világgal szemben. A vallások...
 • Krisztus képmásai

  A keresztény élet, szolgálat sikere, hatékonysága döntően függ az ember istenképűségének és Istenhez való hasonlóságának tartalmától. A Biblia...
 • Születés és visszatérés

  A kereszténység vezető teológusai mindig is tisztában voltak azzal, hogy a Názáreti Jézus születési időpontját azért nem lehet pontosan meghatározni...
 • Ez az a nap - Élő, égő tapasztalat

  Föltámadása során a Názáreti Jézus minőségi változáson ment át, aminek következtében megfeszített testének földi tulajdonságait a mennyei test...
 • Aki legyőzte a világot

  A keresztény világ két történelmi és bibliai eseményre emlékezik húsvétkor: Jézus Krisztus halálára, eltemetésére és feltámadására.
 • Megmenthető-e a civilizáció alappillére, a házasság?

  Nehéz lenne még egy olyan területet találni hívő és nem hívő emberek életében, amelyhez annyi ifjúkori illúzió, sokak által terjesztett legenda,...
 • Jeruzsálem, a Nagy Király városa

  Ez a hely a keresztény reménység középpontja, hiszen erre épül Isten megváltói műve és ide fog visszatérni a Megváltó. A prófétai jelek szerint hamar...
 • Hogyan élvezhetjük a szövetség áldásait?

  Három fő igazságot kell figyelembe vennünk: Istennel szövetséges viszonyban kell állni, Isten Igéjére kell hagyatkozni és engedelmeskedni kell (...
 • Kik fenyegetik a vallásszabadságot?

  Barjézusok mindig is voltak, és most is vannak. Barjézus azt az embertípust jelképezi, aki ellenségesen fogadja az evangélium hirdetését, és nem...
 • Hogyan kerülhetünk közelebb Istenhez?

  Az engesztelés az adósság kiegyenlítését jelenti. Mivel az ember bűnbe esett, ezért Isten megfosztotta az embert az egyik jogos tulajdonától, az...