Németh Sándor írásai

 • Jeruzsálem jövője a próféciák fényében

  Az alábbi menetrend a Szentírás – az Ó- és az Újszövetség – vonatkozó kijelentései alapján készült. A Biblia az események sorrendjét tartalmazza, de...
 • Élő és égő valóság

  A pünkösd történelmi ese­mény – másrészt viszont a Szentlélek égő és élő megtapasztalása ma is. Isten Szellemének e kiáradását számos ószövetségi...
 • Pünkösd most

  A pünkösd értelmezésének módjai szoros kontextusban állnak azokkal a pozitív, illetveellenvéleményekkel, amelyeket az elmúlt időkben a Názáreti Jézus...
 • A két birodalom

  A keresztény démonológiával kapcsolatban több állásfoglalást is közzétettek egyházak. Például a Vatikán is megfogalmazta a démonűzéssel kapcsolatos...
 • Isten útja az emberig

  Isten útja az emberig A Messiás már a megtestesülése előtt, az örökkévalóságban létezett. Amikor aztán elindult, hogy az elveszett embert megkeresse...
 • A világosság és az élet ünnepe

  A nyugati történelmi egyházak december végét jelölték ki Jézus születésének megünneplésére. Az ünnepnek bibliai szempontból ugyan nincs értéke, de...
 • Az új világ

  A következőkben a régi és az új világgal szeretnék foglalkozni, hogy ezáltal érthetővé váljon a mostani időben zajló konfliktusok lényege. A Názáreti...
 • Pünkösd tegnap és ma

  Nagy valószínűség szerint Jézus Krisztus születése után a harmincadik évben teljesedett be a keresztény meggyőződés szerint az Ószövetség sávuót,...
 • Jóm Kippur - az engesztelés napja

  Az Úr ószövetségi ünnepei alapján is világos, hogy Izrael nemzetként való újjászületése, a Messiással való végérvényes találkozása a Jom Kippur...
 • Társválasztás

  „És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzek néki segítõtársat, hozzá illõt.” (1Móz 2:18) Az elõzõ, a házasság témájával...