Jeruzsálem egysége a mi ügyünk

Kiáll az Irán elleni megelőző támadás mellett az Izraelt támogató parlamenti képviselőkből álló nemzetközi fórum. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány Jeruzsálemben elfogadott határozata kimondja, hogy az ENSZ Alapokmánya szerint minden tagállam joga, hogy megvédje polgárait és területi egységét.

Kiáll az Irán elleni megelőző támadás mellett az Izraelt támogató parlamenti képviselőkből álló nemzetközi fórum. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány Jeruzsálemben elfogadott határozata kimondja, hogy az ENSZ Alapokmánya szerint minden tagállam joga, hogy megvédje polgárait és területi egységét. A 18 országból érkezett küldöttek kiálltak Jeruzsálem egysége és a ciszjordániai zsidó települések védelme mellett, nem támogatták viszont azt a javaslatot, hogy felszólítsák kormányaikat az Iránnal való diplomáciai kapcsolatok megszakítására. Kiállt a határozat mellett a Zsidó Világkongresszus és több keresztény–cionista civil szervezet is, köztük a Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség, amelynek rendezvényén több mint 6000 vendég vett részt az izraeli fővárosban.

 

„A zsidó nép szenvedése a történelem során arra tanít bennünket, hogy ne legyünk közömbösek az Izraelt ma fenyegető nyílt és egyértelmű veszéllyel szemben. [...] Ezért az aláírók kijelentik, hogy Izrael az ENSZ Alapokmányának 51. cikkelye értelmében jogosult önvédelmi katonai lépéseket tenni, [...] amennyiben szükséges, hogy biztosítsa területi szuverenitását, állampolgárainak védelmét és nemzeti fennmaradását” – áll az Izrael Szövetségesei Alapítvány (Israel Allies Foundation) nyilatkozatában, amelyet Jeruzsálemben fogadtak el.
 
A szervezet világszerte azokat a parlamenti képviselőket és meghatározó politikusokat fogja össze, akik felekezeti hovatartozástól függetlenül támogatják a demokratikus zsidó államot, beleértve az ősi földjükhöz és történelmi fővárosukhoz, Jeruzsálemhez való jogukat. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány évente megrendezett konferenciáira – amelyet legutóbb, 2011 novemberében Budapesten tartottak – Kanadától Ausztráliáig számos nemzetből érkeznek küldöttek. A nemzetközi lobbicsoport az egyes tagállamok mellett kapcsolatokat tart fenn az Európai Unióval, és irodái működnek többek között Washingtonban és Brüsszelben is. 
 
Az idei jeruzsálemi tanácskozás fő témája az iráni nukleáris fenyegetés volt. A küldöttek – köztük az amerikai Kongresszus több tagja, valamint európai parlamenti képviselők és latin-amerikai politikusok – felvetették, hogy a kanadai példát követve felszólítanák kormányaikat az iráni rezsimmel való diplomáciai kapcsolatok azonnali megszakítására. Mint ismert, Mahmúd Ahmadinezsád iráni elnöknek az ENSZ Közgyűlésén szeptember végén elmondott fenyegető beszéde nyomán Kanada azonnali hatállyal felfüggesztette Teheránnal a hivatalos kapcsolatokat, és kiutasította az iráni nagykövetet az országból. A Hetek úgy értesült, hogy bár a küldöttek közül többen támogatták ezt a – diplomáciában legerőteljesebb üzenetnek számító – lépést, végül nem került be a zárónyilatkozatba.
 
Új témaként szerepelt viszont, hogy felvetik az arab országokból elüldözött zsidó menekültek kérdését, párhuzamosan a palesztin menekültek visszatéréséről való tárgyalásokkal. Chaim Herzog, Izrael korábbi ENSZ-nagykövete nemrég megjelent könyvében azt állítja, hogy 800 ezer zsidó menekült Izraelbe 1948 és 1967 között. Az arab vezetők azt tervezték, túszként használják fel az arab országokban tartózkodó zsidókat, hogy ne tudják megalapítani Izrael államát. „Lázongások és pogromok során tömeges letartóztatásokra került sor, a zsidók tulajdonát elkobozták, korlátozták a munkavállalásukat, az oktatásban való részvételüket, mozgásszabadságukat” – írja Herzog.
 

Kőzápor a Templom-hegyen

Közben súlyos incidens zavarta meg a jeruzsálemi ünnepségeket, amelyekre több mint egymillió vendég érkezett a sátorok ünnepe alkalmából. Az izraeli főváros központjában található Templom-hegyen a mecsetekből kiözönlő tömeg először a területet biztosító rendőröket támadta meg, majd kövekkel felszerelkezve a Nyugati-fal (Siratófal) fölött húzódó korláthoz vonult. Innen akartak kőzáport zúdítani a húsz méterrel lejjebb imádkozó tömegre, de ezt a hatóságok megakadályozták. Az őszi ünnepek alkalmából folyamatosan hatalmas tömeg tartózkodott a téren, mert ilyenkor kerül sor a hagyományos főpapi áldásra is, ahol a hajdani szentélyben szolgáló papok ma élő leszármazottai megáldják a jeruzsálemi zarándokokat.
 
A Sziklamecset közelében egy palesztin férfi késsel az egyik rendőrre támadt. Őt és további 14 rendzavarót letartóztattak. Amint arról az ATV helyszínen tartózkodó forgatócsoportja különtudósításában beszámolt, egy zsidó zarándokcsoportot is támadás ért a Templom-hegyen, amikor muzulmán tüntetők vették körül őket. A mintegy 30 fős csoportot – köztük számos kisgyermeket – a rendőröknek kellett kimenekítenie.
 

Bátor kiállás

A feszültségek ellenére az izraeli fővárosban idén is megtartották a hagyományos utcai felvonulást a sátorok ünnepe alkalmából. A több kilométeres meneten mintegy 25 ezren vettek részt, köztük 6000 evangéliumi keresztény zarándok, akik 90 különböző országból – így Magyarországról is – érkeztek, hogy kifejezzék támogatásukat Izrael és Jeruzsálem egysége mellett.
 
A jeruzsálemi felvonulást több mint három évtizede támogatja a legnagyobb nemzetközi keresztény–cionista szervezet, amelynek konferenciájára évente sok ezren utaznak Izraelbe a világ minden részéből. A Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség (International Christian Embassy Jerusalem – ICEJ) 1980-ban jött létre, hogy kifejezze az evangéliumi keresztény közösségek kiállását Izrael örök, történelmi fővárosa, Jeruzsálem mellett. A szervezetet az izraeli kormány az egyik leghatékonyabb nemzetközi lobbicsoportként tartja számon. A Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség együttműködik más Izrael-párti szervezetekkel, így az Izrael Szövetségesei Alapítvánnyal is, amelynek küldöttei közül sokan részt vettek a jeruzsálemi felvonuláson és az ICEJ konferenciáján is.
 
Ez utóbbi rendezvényt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök videóüzenetben üdvözölte, megköszönve a világméretű evangéliumi keresztény közösség évtizedek óta kitartó támogatását Izrael iránt. A kormányfő emlékeztetettarra, hogy a Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség a legnehezebb időkben is hívők ezreit hozta el évente az izraeli fővárosba. „Önök három évtizeddel ezelőtt is megmutatták, hogy van bátorságuk szembemenni a közfelfogással, amikor kiálltak Jeruzsálem mellett. Ma is ugyanilyen bátran kiállnak az Izrael elleni fenyegetésekkel szemben. Önök velem együtt hisznek abban, amit a bibliai próféták évezredekkel ezelőtt mondtak a zsidó nép összegyűjtéséről. Ezért jönnek Jeruzsálembe, hogy bizonyságot tegyenek a Biblia örök érvényű igazságai, és a béke mellett, ami azonban csak a tények tiszteletben tartásával jöhet létre” – mondta Netanjahu. A rendezvényen az izraeli kormány képviseletében részt vett Juli Edelstein, a diaszpóráért és a civil diplomáciai kapcsolatokért felelős miniszter is.
 
Benny Elon volt izraeli turisztikai miniszter felszólalásában kiemelte, hogy a Jeruzsálembe érkezett kereszténytörvényhozók és politikusok támogatják azt, hogy a nemzetközi közösség világos határvonalakat szabjon az iráni atomprogrammal szemben, és szolidárisak Izraellel, amelyet Teheránbólrendszeresen halálos fenyegetések érnek. „A zsidó nép és a szabad világ képviselői közötti partneri viszony az egyetlen mód arra, hogy legyőzzük az Izrael biztonságát fenyegető veszélyeket” – jelentette ki Elon, aki hozzátette, hogy a jeruzsálemi konferencia célja, hogy a keresztény világ részéről Izrael iránt kifejezett bibliai érdeklődés és szimpátia politikai támogatás formájában is megjelenjen.
 
Trent Franks amerikai kongresszusi képviselő is Izrael példáját említette a világ nemzetei számára. „Izrael számos olyan dolgot cselekszik, amelyet az amerikaiak közül sokan nem is értenek, pedig ezek a szabadság ügye szempontjából kulcsfontosságúak.” Az arizonai republikánus törvényhozó ezért sürgette az Izraellel való szövetség megerősítését, mert – mint mondta – ez a világ szabadságszerető népeinek is az érdeke.
 
A jeruzsálemi konferencia magyar előadója, Németh Sándor felszólalásában azt hangsúlyozta, hogy ma a keresztények számára alapvető cél, hogy „az Izrael iránti szeretetüket konkrét cselekedetek formájában is kifejezzék”. A Hit Gyülekezete vezető lelkésze sürgette, hogy a keresztények nagyobb társadalmi felelősségvállalással álljanak ki és képviseljék a közvélemény előtt az Izraellel kapcsolatos igazságokat. Németh Sándor szerint „az Izraelt ért fenyegetések nemcsak a zsidó állam fizikai létét kérdőjelezik meg, hanem a keresztény–zsidó kijelentést is, és a közös értékeknek, sőt magának a demokráciának a megsemmisítését is célozzák. Ezért nem nézhetjük közömbösen és passzívan azt, hogy Európában és más országokban az antiszemitizmus és az Izrael-ellenesség növekszik”.
 
A lelkész bibliai példákkal igazolta, hogy az aktív cselekedetekben is kifejeződő hit hogyan változtatja meg a kedvezőtlen körülményeket. „Az ószövetségben a jerikói Ráháb hitt Isten Izraelre vonatkozó jövőbeli tervében, és ezért volt jóakarattal a zsidók iránt, annak ellenére, hogy országa és királya ellenségnek tekintette őket.” A lelkész sürgető szükségnek nevezte, hogy a keresztény világ megtisztuljon a hagyományos antiszemitizmustól és előítéletektől, hiszen – mint mondta – a „keresztény világ Izraeltől kapta a Bibliát, az atyákat, a szövetséget, a Törvényt, a helyes istentiszteletet, az ígéreteket és a Messiást”.
 
A lelkész emlékeztetett rá, hogy Isten a jövőben nemcsak nemzeti formában, hanem spirituális értelemben is helyreállítja Izraelt, és ez az esemény az egész emberiség számára felemelkedést és megbékélést hoz a Teremtővel. Németh szerint ezzel szemben az antiszemitizmus és Izrael-ellenesség „megfosztja a nemzeteket Isten áldásától, rombolja a társadalmakat és akadályozza a keresztény közösségek növekedését”.
 
Az európai kereszténység felelőssége, hogy képesek-e a harmincas évekkel szemben ma hatékonyan ellensúlyozni „az Izraellel és zsidósággal szembeni ördögi propagandát” – jelentette ki felszólalásában a vezető lelkész, aki megemlítette, hogy ez Magyarországon is folyamatos küzdelmet jelent, hiszen az országban működik Európa egyik legerősebb, Irán által támogatott antiszemita politikai pártja. Ez az új kihívás a keresztények számára felelősséget jelent, hogy tájékoztassák nemzetüket arról, amit Jeremiás próféta mondott: „Hirdessétek a messzevaló szigeteknek, és ezt mondjátok: Aki elszórta Izraelt, az gyűjti őt össze, és megőrzi, mint a pásztor a maga nyáját.” (Jer. 31,10)
 
Németh Sándor felhívta a figyelmet arra, hogy az iráni propaganda mindent megtesz azért, hogy a zsidók Izraelbe való összegyűjtésének negatív, komeinista értelmezést adjon. „Az újjászületett, Isten ígéretét és céljait ismerő keresztények feladata, hogy az iráni propagandával szemben – amely különösen a fiatalokat, egyetemista diákokat veszi célba – bibliai perspektívát és értelmezést adjon a zsidóság egybegyűjtésének, valamint Izrael helyreállításának”
– szögezte le a vezető lelkész.
 
Forrás: Hetek