Jeruzsálem, a Nagy Király városa

Ez a hely a keresztény reménység középpontja, hiszen erre épül Isten megváltói műve és ide fog visszatérni a Megváltó. A prófétai jelek szerint hamar be fog teljesedni, hogy világ-világossága lesz a város és a Messiás királyi széke is benne lesz.

Miben más Jeruzsálem, mint egy hagyományos város?

Jeruzsálem először Sálemként jelenik meg az I. Mózes könyvében, amikor is Ábrahám visszatért a háborúból, miután legyőzte azokat a királyokat, akik Sodomát és Gomorát elfoglalták, ekkor találkozott Sálem királyával, Melkhisedekkel.
 
A várossal később is számos helyen foglalkozik a Szentírás, azonban így is vannak titkok Jeruzsálemmel kapcsolatosan. Minden valószínűség szerint a város azzal áll összefüggésben, hogy Isten kijelölte a földön azt a pontot, ahol kapcsolódni fog a föld a mennyel. Valószínűleg ott van a föld közepe, a föld „köldöke” – ahogy mondja egy helyen a Biblia – és ott kapcsolódik a természetfeletti a természetessel. Ez egy régi, ősi jelentősége annak a földrajzi helynek, amellyel ez a földrajzi hely rendelkezett Jeruzsálem előtt is. Mint települési forma később jelent meg, de már előtte is annak a térségnek a jelentősége nagyon nagy volt. Valószínűleg ott volt az Éden és ott van föld központja, még az sem lehetetlen, hogy a fundamentuma is ott található, azonban ez most még titok.
 
Isten tehát kiválasztotta azt a helyet és erre épül Isten megváltó műve. (Isten üdvtörténete persze szélesebb körben valósul meg: gondolhatunk itt például az exodusra, amely Egyiptomban, a Sínai félszigeten és pusztában valósult meg.) Jeruzsálem Dávid korában került bele a kinyilatkoztatás történetének a középpontjába és Dávidtól (3000 év óta) a zsidó-keresztény kinyilatkoztatásban központi szerepet tölt be, illetve ebben a korszakban van egy körülbelül 1000 éves időszak, amikor Jeruzsálem jelentősége úgymond rejtett, mivel ekkor a népek korszaka zajlik a világban. Ennek a következménye Jeruzsálemre vonatkozóan az, hogy a nemzetek uralják a várost. Pontosan azért élünk különleges korszakban, mert a nemzetek uralmának végét jelzik a prófétai idők jelei, például Izrael államának létezése, Jeruzsálemnek a státusza, illetve a jövőben elképzelhető, hogy Jeruzsálem háborúknak is lesz a közvetlen oka.
 
Egy keresztény embernek miért szükséges foglalkoznia Jeruzsálemmel?
 
Maga a keresztény kifejezés a Messiás kifejezésből származik, Jeruzsálem a Messiással van eljegyezve, a Messiás menyasszonya. Nem véletlen az, hogy Dávid korában kezdődött el Jeruzsálem üdvtörténeti korszakának az elindulása és ez azért történt így, mert Dávid prófétált először világosan a várossal kapcsolatosan. Dávid egy Messiás-centrikus király volt és ebben nagy szerepet játszott a Jeruzsálemmel kapcsolatos látása is. Megértette, tudta, hogy Jeruzsálemben fog megjelenni a Messiás és ott fogja elvégezni a megváltói művét, ezért Jeruzsálem az a hely, amely úgymond Jahve-Jíre, tehát innen látja el Isten a világot és innen gondoskodik helyettesítő áldozatról az uralma alatt álló világ számára. Ez az előkészítő szakasz tartott Jézus golgotai kereszt áldozatáig, amely szintén Jeruzsálemben, illetve a város mellett, a falakhoz közel történt. Itt támadt fel, itt hagyta el a fizikai világot az olajfák hegyén és is ide fog visszajönni. Többek között ezáltal fog felemelkedni a város abba a pozícióba, amit a próféták előre megjövendöltek, hogy világ-világossága lesz és azért, mert Jeruzsálem lesz a Messiás rezidenciája, ott lesz a palotája és onnét árad ki az egész világra, minden kontinensre Istennek a világossága, dicsősége és ez fogja megváltoztatni a nemzeteket, ez alapján fog létrejönni egy új világrend és világkorszak. Jeruzsálem ezért a keresztény reménységnek is a középpontja.
 
Nem követelmény persze, hogy egy keresztény fizikálisan is elutazzon a városba, mert Istent szellemben és igazságban kell imádni. Előttünk is voltak Istennek olyan emberei, akik Istenben jártak és Isten megáldotta őket, mert pontosan a mostani üdvtörténeti korszaknak a jellemzője az, hogy Isten Jeruzsálemet „parkoló pályára” helyezte, tehát a népek uralma alá. Ennek az időszaknak a végéig Isten a nemzetek között az Igéje és a Szent Szellem által működik, tehát ez által lehet Isten jelenlétébe bekerülni. Az új világkorszakban viszont párhuzamosság fog érvényesülni, Jeruzsálemben elképesztő mértékben láthatóvá válik Isten dicsősége, jelenléte, de ezzel párhuzamosan az emberek szellemben és igazságban is imádják az Urat minden nemzetben.
 
Milyen célból érdemes Jeruzsálembe utazni?
 
Az utazásoknak először is fontos, hogy legyen mindig célja, ugyanis Jeruzsálem még nem megváltott hely és a spirituális helyreállítása még nem kezdődött meg. Aki elutazik, látja, hogy a várost kik szállták meg az elmúlt 2000 évben és kik tartották elnyomás alatt. Ezeknek a hatalmaknak ott vannak a mementói – lásd a Templom-hegyet és más helyeket – és ezek is jelzik, hogy Jeruzsálem nem az, aminek Isten tervezte. Viszont a fügefa-hasonlattal élve lehet látni, hogy kezd virágozni. Újra élet jött a városba, állnak össze a csontok egymással, a csonton megjelenik az ín, a hús és ezek után fontos, hogy jöjjön bele a szellem, hogy Jeruzsálem feltámadjon és beteljesedjen, amit Ézsaiás mondott, hogy föltámad Jeruzsálemben Isten dicsősége és be fogja világítani az egész világot.
 
Sok ok miatt érdemes kiutazni, egyrészt a Biblia olvasása és tanulmányozása ilyen ok, ugyanis nagy feladat, szinte egész emberi életet kíván, hogy az ember a történelmi emlékeket lesöpörje a bibliai tényekről és csupán a bibliai tényeket lássa a várossal kapcsolatosan. Galileában, Jeruzsálemben fontos feladat ez elsősorban. Többször ki kell utazni, hogy meglássa az ember azt, hogy amit a szemével lát az nem bibliai tény, hanem egy történelmi termék. Például akár Jeruzsálem falában, vagy a Boldogság-hegyen sem a bibliai tényeket, hanem a történelmi termékeket látjuk. Többször el kell menni Izraelbe, hogy ráhangolódjon az ember a bibliai tényekre. Akkor fel tud szabadulni az ember arra, hogy a Biblia valóságos tartalmát, a történelmi terét és idejét megragadja. Erre azért van nagy szükség, mert nagyobb meggyőződéssel tud az ember hinni Isten Igéjében és nyilvánvalóan nagyobb erővel tudja prédikálni a bibliai tényeket. Ateista, materialista alapon álló kultúrában élünk és szükséges, hogy állandóan érintkezzünk azzal a földrajzi térrel, atmoszférával, ahol megvalósultak a bibliai dolgok.
 
Miért fontos a Jeruzsálemmel kapcsolatos bibliai tények számbavétele?
 
A tények számbavétele azért fontos, hogy legyen olyan látásunk, ami bibliai, spirituális, Isten akaratának megfelel és ezzel tudjuk ellensúlyozni azt a történelmi látást, amit az oktatási intézményekben kell elsajátítanunk. Az iskolákban olyan szemléletet tanulunk ugyanis, amely ellentétben áll a bibliai látással, marginalizálja Izrael ószövetségi történetét és így nem kap akkora hangsúlyt, mint amit kellene kapni.
 
Segíti továbbá a Biblia megértését, akár evangéliumi, akár ószövetségi történetről legyen szó. Sokan a kereszténységet és a Bibliát a múlt termékének tekintik. Az emberiség szerintük olyan fejlődésen ment keresztül, hogy a Biblia elveszítette azt a jelentőségét, amivel régebben rendelkezett. Akik sokszor mennek Izraelbe, azok rádöbbennek, hogy ez nem így van. A Biblia ugyanis a jövő könyve és olyan próféciák megértéséhez segíti hozzá az embert az Izraelben eltöltött idő, amelyeknél rádöbben arra, hogy azok fogják a jövőt meghatározni. A jelen világpolitikai problémáinak megértése Izrael problémáinak megértése nélkül nehezen elképzelhető.
 
Ráadásul Isten azt mondta Salamonnak, hogy a városon tartja a szemét, ez a város a szíve, ebbe a városban helyezte a nevét. Tehát van a városnak a látható dolgok mögött egy olyan spirituális atmoszférája, ami különösen az Isten országát kereső embereket megragadja.