Miért bízza ránk adója 1 százalékát?

Németh Sándor írása arról, hogy miért érdemes ma is támogatni a Hit Gyülekezetét

- A Hit Gyülekezete közel négy évtized óta hűségesen és állhatatosan képviseli és hirdeti a nyilvánosság előtt Isten királyságának evangéliumát a gyakorta ellenséges, gyűlölködő politikai és kulturális közegben is, hogy minél több honfitársunk, embertársunk megismerhesse Isten üdvözítő akaratát, művét személyére vonatkozóan.

- Ez idő alatt megalkuvás nélkül képviseltük a Szent Lélekkel való megkeresztelkedés és karizmáinak vételének szükségességét is, mert hiszünk abban, hogy a „Szellem az, amely elevenít”, és Megváltónk, Jézus Krisztus Ő általa újítja meg és építi fel a népét és egyházát. A Szentháromság harmadik személyével közösségben élő hívők képesek megszabadulni és keresztény társaikat is kivezetni a spirituális, erkölcsi értékektől és igazságoktól való elszakadásból, a formalizmusból és a dogmatizmusból, melyek döntően felelősek az elmúlt évszázadokban a keresztény életben és szolgálatban bekövetkezett irány-és céltévesztésért, valamint ezek negatív következményeiért.

- Az elmúlt évtizedekben szolgálatunk eredményeként több tízezer embertársunk életében, családi állapotában, anyagi és társadalmi helyzetében következett be pozitív változás, akik szakítottak a bűnt követő, önpusztító szokásaikkal és lettek nemzetük, közösségük értékes tagjai, és öntudatos, bátor hitvalló keresztények.

- A Hit Gyülekezete az egyetemes egyház részeként mindig is felelősséget vállalt, és erejéhez képest részt vett a magyar nép sorsának jobbá fordítását célzó erőfeszítésekben és mozgalmakban. Közéleti szerepvállalásunknak ez volt, és ez lesz a jövőben is a meghatározó mozgató energiája. A gyülekezetünk számára felajánlott adó 1 százalékok is a növelik közösségünk szerepvállalásának lehetőségét minden olyan társadalmi összefogásban, melynek célja nemzetünk szuverenitásának, szabadságának, az egyéni és közösségi szabadságjogok erősítésének a védelme és országunk jólétének előmozdítása.

- A jövőben is tevőlegesen képviseljük a keresztény szolidaritás szellemét, különösen azokkal a kisebbségekkel, hátrányos helyzetű rétegekkel, üldözöttekkel, jogfosztott és elesett embertársainkkal kapcsolatban, akik érdekeik képviseletére, érvényesítésére nem rendelkeznek megfelelő lehetőségekkel és erővel sem.

- A Hit Gyülekezete továbbra is pozítív szerepet kíván betölteni vallási, kulturális különbségektől függetlenül az un. „népi diplomáciában”, hogy hazánk, valamint a magyar emberek széleskörű és sokszínű nemzetközi baráti kapcsolatrendszere fejlődjön. Különösen olyan országokkal, melyek olyan történelmi, spirituális és kulturális örökségek, értékek hordozói, amelyekből inspirációt és áldásokat tudunk nyerni társadalmunk morális és keresztény értékeinek megújításához.

- A Hit Gyülekezete nem öncélú közösség, hanem a világ és a nemezetek megmentését célzó, a Bibliából megismerhető isteni terv szolgájaként határozza meg önmagát. Eddig is, és a jövőben is a reánk bízott adományok és felajánlások kezelésében Isten és emberek előtt is hűséges sáfárokként kívánunk tevékenykedni, és az anyagi javakkal gazdálkodni.

Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze

Megjelenjen a hit.hu/media/hitradio aloldalon is?: 
Nem