Németh Sándor beszéde Washingtonban

Tisztelt Benny Elon Elnök Úr, Tisztelt Willem Griffoen Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönöm megtisztelő felkérésüket. Tisztelt (képviselők) Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy az amerikai képviselő uraknak külön is köszönetet mondjak mindazokért az amerikai hívőkért, akik a kommunista diktatúra idején a veszélyt vállalva építették, erősítették a hitünket és reménységünket az Úr szabadításában. Jelentős szerepük van abban, hogy én most Önök előtt állok.

Az Izraellel és zsidósággal kapcsolatos tevékenységünket kezdettől fogva a következő alapelvek határozták meg:

1.       hogy igazoljuk és megismertessük: Izrael összegyűjtése és létezése üdvtörténeti, spirituális jellegű és jelentőségű is. (Európában sokan Izrael Állam létezését csupán a holokauszt következményének tartják.)

2.       hogy igazoljuk Izraelnek az Ígéret Földjére és Jeruzsálemre vonatkozó történelmi előjogait.

3.       hogy leleplezzük és korrigáljuk a helyettesítési teológia tévedéseit. (Európában számos zsidóellenes intézkedésnek a keresztény antijudaizmus volt az alapja.)

4.       hogy a szent helyek sérthetetlenségét és megközelíthetőségét Izrael állama tudja leghatékonyabban garantálni.

5.       hogy bemutassuk a modern Izrael hétköznapi életét, és elősegítsük a Magyarország és Izrael közötti baráti viszony fejlődését.

6.       hogy támogassuk az izraeli-palesztin megbékélés reális lehetőségeit és perspektíváját.

7.       hogy hangsúlyozzuk a magyar zsidóság pozitív szerepét a magyar nemzet történetében és jelenében; és küzdjünk az antiszemita és anticionista szervezetekkel és mozgalmakkal szemben. 

A Gyülekezet underground korszakában ezeket az alapelveket csak a közösségen belül tudtuk terjeszteni. Ezidőben alakult ki az együttműködés a demokratikus ellenzékkel, köztük zsidó cionista aktivistákkal. Alapvető morális követelménynek tekintettük a második világháború előtti és utáni 70 éves diktatúra örökségének feldolgozását.

A 90-es évek elején országos programot indítottunk el az elhanyagolt zsidótemetők felújítására.

1946-ban Magyarország már hivatalosan elismerte a magyar állam és társadalom felelősségét a holokausztért, ez a nemzeti és zsidó tragédia a társadalomban mégis tabutéma maradt. Ezért az ország jelentős településein a Soával kapcsolatos előadássorozatokat, megemlékezési ünnepségeket szerveztünk vezető értelmiségiekkel és közéleti személyekkel. A megemlékezéseknek célja volt az is, hogy a skinhead mozgalom térhódításával szemben társadalmi ellenállás jöjjön létre.

A 90-es években gyülekezetünk egyes tagjai parlamenti képviselőkként hatékonyan tevékenykedtek a zsidó kárpótlás és az izraeli-magyar barátság érdekében. Aktív politikai szerepvállalásunk miatt azonban rendszeresen támadás ért bennünket, különösen a választási kampányok idején. Ezért kivonultunk a közvetlen pártpolitikai csatározásból, és nagyobb szerepet vállaltunk az oktatás és a média területén.

Általános és középiskoláinkban, valamint az államilag akkreditált teológiai akadémiánkon a fenti alapelveinknek megfelelően tanítjuk és neveljük a fiatalokat. Iskoláink széleskörű kapcsolatokat ápolnak izraeli és magyarországi zsidó oktatási intézményekkel.

Mivel a politikusok többnyire a közgondolkodást figyelik, ezért álláspontunk szerint a közgondolkozást célravezetőbb színvonalas médiatevékenységgel befolyásolni. A Hetek című közéleti hetilapunk a tíz legnépszerűbb magyar folyóirat egyike. A lap rendszeresen értelmezi az izraeli és közel-keleti eseményeket, melyet politikai döntéshozók, parlamenti képviselők is olvassák.

Többségi tulajdonosai vagyunk a legnagyobb magyarországi hírtelevíziónak. Az ATV eljut a magyar háztartások 85 százalékába, a régióban összesen 5,4 millió rendszeres nézőhöz. Különösen a közel-keleti katonai konfliktusok idején a csatorna igyekszik ellensúlyozni a közismert Izrael-ellenes propagandát. A televízióban csak két keresztény műsor szerepel: a „700-as Klub” és a Hit Gyülekezete élő, interaktív istentisztelete. A műsorokra érkező heti több száz visszajelzés és kérdés is alkalmat ad az anticionizmus elleni küzdelemre. Ezen kívül az atv.hu közéleti- és hírportált naponta 100-150 ezer egyedi látogató keresi fel, ahol olyan igényes írások és videótartalmak jelennek meg, amelyek az Izraellel kapcsolatos problémák jobb megértését segítik elő.

Kulturális tevékenységeink közül a könyvkiadást emelném ki. Rendszeresen kiadunk Izraellel kapcsolatos könyveket, például magyar nyelven mi adtuk ki Dore Gold, Natan Saranszkij és Efraim Zuroff könyveit. Legutóbb a Startra kész nemzet című könyv bestseller lett hazánkban. Több dokumentumfilmet készítettünk Izraelről, amelyek a szenthelyek mellett bemutatták a modern Izrael eredményeit is. Ezeket az ATV-n kívül más tévécsatornák is sugározták.

A magyar közgondolkodást konferenciákkal, közéleti, tudományos, turisztikai és sportprogramok rendezésével is igyekszünk befolyásolni. 1992 óta szervezünk rendszeresen utazásokat Izraelbe. 1996-ban több ezer keresztény részvételével rendeztünk Jeruzsálemben nemzetközi konferenciát, amelyen ismert magyar politikusok és közéleti szereplők is részt vettek. Budapesten és vidéki nagyvárosokban nagy sikerű izraeli napokat tartunk. Az elmúlt években előadást tartott többek között Elie Wiesel, Natan Saranszkij, Benny Elon.

Nyári ifjúsági táborainkban rendszeresen zsidó és izraeli szakemberek tartanak Izraellel kapcsolatos előadásokat.

Részt vettünk a Simon Wiesenthal Központ nemzetközi nácivadászatában is. Gyülekezeti tagok segítettek két hírhedt náci háborús bűnös megtalálásában.

Széles körű együttműködést alakítottunk ki hazai zsidó közösségekkel is. A 90-es évektől előforduló antiszemita megnyilvánulásokkal szemben közösen szerveztünk tiltakozó gyűléseket, tüntetéseket. 2006 után megerősödött hazánkban az antiszemitizmus és anticionizmus, amely egy Jobbik nevű, szélsőséges párthoz köthető. Nemzetközi és hazai visszhangot kiváltó tömegtüntetést szerveztünk ezek ellen 2012 decemberében, 2013. november 3-án pedig egy flashmobot a második világháború előtti, antiszemita magyar kormányzó szobrának felavatása ellen.

A gazdasági válságot szélsőséges pártok megpróbálják kihasználni. A mélyszegénységben levő rétegeket antiszemita, anticionista propagandával mérgezik. Karitatív és szociális munkánkban ezért nemcsak a szegények életkörülményein igyekszünk segíteni, hanem kiadványainkkal, programjainkkal igyekszünk ellensúlyozni az antiszemita hangulatkeltést is köreikben.

Networking rendezvényeken segítjük elő a magyar és izraeli politikusok, gazdasági szakemberek és közéleti személyiségek közötti kapcsolatfelvételt. E networking egyik eredménye például, hogy a holokauszttagadás tilalma azután vált hazánkban jogszabállyá, hogy egy Benny Elon úr által vezetett izraeli politikusokból álló küldöttség megbeszélést folytatott vezető magyar politikusokkal.

A magyar antiszemiták a zsidóság és Izrael gyalázásán túl kíméletlenül támadják azokat is, akik kiállnak a zsidóság és Izrael mellett. A jövő év elején több perünk is lesz a szélsőjobboldali párt vezetőivel szemben.

A közeljövőre vonatkozó terveink között kiemelt helyen áll a magyarországi holokauszt 70. évfordulós eseményein való részvétel. Országos programot indítunk Izrael, Jeruzsálem és a cionizmus történetének és célkitűzéseinek megismertetésére és népszerűsítésére. Budapest a politikai cionizmus egyik szülőhelye, ugyanis Herzl Tivadar itt született. Személye és munkássága előtti tisztelet jegyében nyílik meg 2013. december elsején Budapesten a Herzl Központ.

Az Izraelhez és a zsidósághoz való viszonyunkban irányadó János apostol mondása... Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal...

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Isten áldja meg az Egyesült Államokat, Izraelt és Magyarországot, és az Israel Allies Foundation szervezetét!