Németh Sándor a Klub Rádióban

Németh Sándor a Hit Gyülekezete vezető lelkésze társadalmi és politikai szempontból egyértelműen fontosnak nevezte vallástörvény tervezett módosításából származó előrelépést a Hit Gyülekezete számára. Kijelentette, hogy a Hit Gyülekezete mindig is a spiritualitásra tette a hangsúlyt, hiszen – mint mondta – egy egyháznak elsősorban a szellemi és az erkölcsi tartalma a lényeges. Kifejezte reményét, hogy egyháza társadalmi helyzete e törvényi változással végre nyugvópontra kerül, és ez mintegy beteljesedése lehet annak a pozitív folyamatnak, amely az elmúlt években kezdődött az ATV Vidám Vasárnap című élő közvetítéseivel. „Előtte a Gyülekezet története eléggé háborúságos volt. A nyolcvanas években többnyire illegalitásban tevékenykedtünk, minden összejövetelünk törvénybe ütköző volt, ezért rendszeresen ki voltunk téve hatósági eljárásoknak, de megúsztuk.” – emlékezett vissza az egyházfő. A kormány egyházi kapcsolatainak új alapokra helyezését azért is üdvözli Németh Sándor, mert a rendszerváltás után az egyházi törvény megváltoztatására tett törekvések többnyire szektakampányba fulladtak, amelyek célja rendre a Hit Gyülekezete törölése volt a vallási, illetve egyházi palettáról. Mint mondta, 1983-ban már mindazokat a vádakat megfogalmazták a gyülekezettel szemben, amelyek aztán a 90-es években különböző hangszerelésekben újra és újra felbukkantak. Rangos Katalin kérdésére, hogy a Hit Gyülekezete mennyiben jelentett konkurenciát a vallási palettán a rendszerváltás után, Németh Sándor kifejtette, hogy ez a verseny főleg a nagyegyházakat érintette kínosan, „bennük akkoriban fóbiákat hozott létre”, ám azóta lényegesen megfontoltabbnak látja őket.

 
Hack Péter alkotmányjogász, a Hit Gyülekezete diakónusa úgy fogalmazott: „Meggynyugvással vennénk tudomásul, hogy egy ténylegesen fennálló helyzetet törvényileg elismer a jogalkotó”. Úgy véli, a jognak nem a múltat kell értékelni. Azt, hogy az egyházaknak, milyen a társadalmi befolyása, mennyi emberhez jutnak el azzal az üzenettel, amit közvetítetnek, mennyi ember életén tudnak segíteni a Biblia üzenetével, vagy a spirituális üzenetükkel, illetőleg mennyi emberen tudnak segíteni oktatáson, egészségügyön, vagy szociális segítségen keresztül, a karitatív munkában. Rámutatott, hogy a Hit Gyülekezete az 1%-os adófelajánlások alapján 13 éve folyamatosan a negyedik legnagyobb támogatói létszámmal rendelkező egyház, tehát – mint fogalmazott – „nem csak egy egyszeri felbuzdulás történt”.
 
Németh Sándor aggodalmát fejezte ki azért, hogy a vallástörvény módosításával kapcsolatban még nincs végső, letisztázott koncepció, és a törvény szövege sem ismert. Az egyházvezető prognosztizálja, hogy a történelmi kifejezés miatt nagyon nagy viták várhatók, hiszen az ebből következő új társadalmi berendezkedés nehézen lenne összeegyeztethető a demokratikus jogállamiság elveivel. Mint rámutatott egyelőre például az sem világos, hogy a megkülönböztetés a közfeladatok alapján lesz-e az egyházak között, vagy pedig egyfajta jogegyenlőtlenséget eredményez majd az új törvény. Hack Péter a helyzetet illusztráló példája szerint a tény, hogy egy közösség milyen régóta létezik, önmagában nem mond semmit arra nézve, hogy a jövőben jól fogja-e végezni pl. az oktatást vagy sem.
 
A Hit Gyülekezete és a politika kapcsolatát firtató kérdésre válaszolva Németh Sándor elmondta, hogy a rendszerváltozás előtt őt főleg az érdekelte, miként lehetne szabad társadalomban élni. Illegalitásban tevékenykedő gyülekezetében több házkutatásra és több különböző atrocitásra is sor került. Története szerint úgy került kapcsolatba a demokratikus ellenzékhez tartozó személyekkel, hogy a 80-as évek közepétől a demokratikus ellenzék elkezdte felvállalni a gyülekezethez hasonló csoportok ügyét. Megfogalmazása szerint politikai kapcsolatainak építésében a Hit Gyülekezete mindig is a belső meggyőződését és az alapérdekeit képviselte. Németh Sándor elárulta, hogy a Fidesz és a Hit Gyülekezete között kialakult kapcsolat, közeledés szakmai természetű, és az elmúlt időszakban folyamatosan zajlottak már egyeztetések szakmai kérdésekről. „Ez a szakmai munka lett misztifikálva – fogalmaz Németh Sándor –, mintha egy titkos paktum lenne a Fidesz és a Hit Gyülekezete között”. Az interjúból kiderül, hogy a gyülekezet számára csak nemrég vált világossá az egyházi törvény megváltoztatásának szándéka.
 
A beszélgetésben továbbá elhangzik Németh Sándor és Hack Péter személyes megtérésének története is, és olyan izgalmas kérdésekre is választ kap a hallgató, minthogy miért és hogyan kapcsolódott be a Hit Gyülekezete a demokratikus ellenzék munkájába, hogy nem lett Németh Sándorból parlamenti képviselő, és hogy a magyar emberek közügyek iránti passzivitása milyen veszélybe sodorhatja a nemzetet.
 
Az inetrjú meghallgatásához kattintson ide: