Németh Sándor a Magyar Rádióban

„A nemzeti elkötelezettség és a cionizmus harmonizálható, mert nincs a kettő között semmiféle ellentét” – Németh Sándorral, a Hit Gyülekezete vezető lelkészével beszélgetett Breuer Péter a Magyar Rádió Halljad Izrael! című műsorában egy Izraelről szóló konferenciáról.
A Hit Gyülekezete hívei nemcsak imádkoznak Izraelért, hanem ezt gyakorlatban is kivitelezik. Miről is van szó?
 
Ennek az alapja a János levelében található, hogy ne szájjal, nyelvvel szeressünk, hanem igazsággal és cselekedettel. Különösen fontos ez az embertársainkkal kapcsolatosan, valamint Izraellel kapcsolatosan is. Ez a mi irányelvünk, hogy az Izrael iránti hálánk – amiért Isten felhasználta az ószövetségi időben Izraelt arra, hogy az emberiséget megáldotta a Törvénnyel, a kinyilatkoztatással, a szövetségekkel, valamint a Messiás személyére vonatkozó ígéretekkel – minden keresztényt, úgymond, Izraellel kapcsolatosan szeretetre kötelez. De ezt a szeretetet, hangsúlyozzuk, cselekedetben és igazságban kell kifejezni.
 
Az izraeli média részletesen beszámolt egy amerikai konferenciáról, ahol Ön is felszólalt. Kik voltak ott, és Ön miről beszélt?
 
A konferenciának három célja volt. Volt egy spirituális, egy politikai és egy pénzgyűjtő célja is. Én a spirituális és a politikai  részben is szerepeltem. Ugyanis világméretekben is egyre több Izrael iránt elkötelezett, spirituális alapokon szerveződő hálózat jön létre – különösen keresztények között, de ugyanúgy a zsidóság körében is. Az Izrael Szövetségesei Alapítvány ezeknek a világméretű szervezeteknek a hálózatát igyekszik összefogni. A szervezet évente két konferenciát tart: Jeruzsálemben és most volt Washingtonban. 
Most két előadást tartottam. Az egyik előadás arról szólt, hogy egy elnyomott helyzetből miként lehet kitörni és olyan befolyásra szert tenni, amelyet fel lehet használni nemes ügyek támogatására. Azért kértek meg, mert a Hit Gyülekezete az Egyesült Államokban is és világméretekben is egy modell, egy példa. A nyolcvanas években illegalitásban indult el a Hit Gyülekezete tevékenysége, hosszú éveken keresztül úgymond az underground egyházakhoz tartoztunk, nagyon sok hatósági zaklatásnak voltunk kitéve. A gyülekezetet többször is fel akarták számolni. Ennek ellenére a gyülekezet fejlődött, növekedett és Magyarországon jelenleg a negyedik legnagyobb egyház és egyben a legnagyobb evangéliumi egyház. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, mert az Izrael iránti elkötelezettség különösen az evangéliumi keresztény körökben nagyon erőteljes. Amerikában az evangéliumi keresztények erősebbek és nagyobb a társadalmi befolyásuk, mint a hagyományos keresztény egyházaknak. Ezért nem közömbös számunkra, hogy az amerikai evangéliumi neoprotestáns egyházak hogyan viszonyulnak Izraelhez. A célja a rendezőknek az volt, hogy politikai aktivitásról beszéljek az amerikai keresztény vezetőknek. Ott általában a próféciákat – az Izraelre vonatkozó próféciákat, meg profetikus perspektívákat – szinte mindenhol (rádiókban, televíziókban) terjesztik, és ismerik az amerikaiak. Viszont konkrét politikai folyamatokat nem támogatnak olyan mértékben, amilyen mértékben kellene azokat támogatni. Ugyanakkor azt látják a Hit Gyülekezeténél, hogy mi konkrét politikai folyamatokat és konkrét ügyeket támogatunk, illetve ezekkel kapcsolatosan állást foglalunk. A másik előadásom inkább a spirituális részén volt a konferenciának, ott arról beszéltem, hogy a nemzeti elkötelezettség és a cionizmus azért harmonizálható, mert nincs a kettő között semmiféle ellentét, és ezt két igehellyel igyekeztem alátámasztani.
 
Ön több kitüntetés boldog tulajdonosa, és ha jól tudom, az Izraeli Államtól is magas rangú kitüntetést kapott. Mi ez a kitüntetés?
 
Egyrészt kaptam a Turisztikai Minisztériumtól, a Kneszet keresztény képviselőitől – ők zsidó képviselők természetesen, akiknek egyik fontos célkitűzése, hogy a keresztényekkel világszerte barátságot ápoljanak –, és kaptam a magyarországi zsidó szervezettől is kitüntetést. Ők úgy ítélték meg, hogy az eddigi tevékenységünk Izrael számára is fontos és értékes.
 
Összefoglalva, ez azt is jelenti, hogy Izrael fiai, a zsidó nép nyugodtan számíthat a Hit Gyülekezetére?
 
Igen, természetesen, de ugyanígy számíthatunk mi is Izraelre, és ez is fontos. Hiszen ne feledjük el, Izrael – különösen az 1967-es háború óta – őrzi azokat a szent helyeket, amelyek nekünk is fontosak!
 
Köszönöm a beszélgetést.