Németh Sándor: "Öngyilkosság Horthyt példaképnek állítani"

Élő adásban fejtette ki álláspontját a német megszállási emlékmű és Szakály Sándor botrányt keltő kijelentése kapcsán a Hit Gyülekezete vezetője.
A magyarországi nagy keresztény egyházak vezetői közül elsőként Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze ismertette álláspontját Horthy Miklós történelmi szerepével kapcsolatban. A vezető lelkész a Vidám Vasárnap című interaktív, élő televíziós istentiszteleten kapott nézői kérdést a Szabadság térre tervezett német megszállási emlékműről.  
 
Németh Sándor válaszában kifejtette: mivel a közel hatszázezer zsidó származású magyar honfitársunk kiirtása idején Magyarország első számú vezetője Horthy Miklós kormányzó volt, felelőssége megkérdőjelezhetetlen, mint ahogyan az akkori  magyar hatóságok felelőssége is vitathatatlan. Éppen ezért elfogadhatatlan az a szemlélet, amely Németországra akarja hárítani a teljes felelősséget.  
 
Németh egy 1960-ban készült, a Life magazinban megjelent interjúból is idézett: ebben Adolf Eichmann SS alezredes, a deportálások egyik fő szervezője egy holland újságírónak a magyarországi eseményekről is beszélt: „Az egész művelettel nem maradt sok dolgom. Számomra világos volt, hogy én mint német, nem kérhetem, hogy a magyarok adják ki nekünk a zsidókat. Ezt tettük ugyanis Dániában, s rengeteg bajunk lett ebből. Vagyis az egész ügyet a magyar hatóságokra bíztam - mondta Eichmann.
 
Dr. Endre, aki az egyik legjobb barátom lett -  folytatta az SS alezredes -, megírta a szükséges rendeleteket, és Baky valamint csapatai ennek megfelelően mindezt végrehajtották. Amint e két vezető beosztású tisztviselő (Endre és Baky) kiadta utasításait, a Belügyminisztériumnak ezeket alá kellett írnia.
 
Azaz nem valamiféle csoda volt, hogy az első vonatok hamarosan elindultak Auschwitzba. A magyar rendőrség elfogta a zsidókat, összegyűjtötte őket, és Ferenczy László közvetlen utasítására vagonba terelték őket. Sohasem láttam személyesen, amint a zsidókat bevagonírozzák. Ez számomra egy apróság volt, erre nekem sohasem volt időm. A munka és az ezzel járó felelősség teljes egészében a magyar csendőrséget terhelte, ha én ennél jelen vagyok, az a magyarországi ügyekbe való beavatkozásnak minősült volna. Végül is Magyarország még ekkor is önálló állam volt,bár voltak bizonyos megállapodásai a Német Birodalommal” - magyarázta az SS-tiszt.
 
Németh Sándor emlékeztetett rá: Eichmann a fenti interjút két évvel az elfogása előtt adta egy holland újságírónak, amikor még nem kellett védekeznie, vagyis őszintén beszélt.
 
A vezető lelkész – utalva Szakály Sándornak a Kamenyec-Poldoszkijnál történt népirtással kapcsolatos kijelentésére – idézte Hermann Göringet, a Harmadik Birodalom második számú vezetőjét is, aki a nürnbergi perben 1945-ben azt vallotta: „Nem érzem magam bűnösnek a vádpontokban. Bűntudatom nincs, mert nem követtem el bűnt az én felfogásom szerint. Mi ezt az egészet csupán preventív idegenrendészeti eljárásnak tekintettük.”
 
Németh Sándor kijelentette: Horthy Miklóst példaképnek állítani a nemzet elé – felér egy erkölcsi-szellemi öngyilkossággal.  
 
Forrás: atv.hu