Németh Sándorral készített interjút a Vas Népe Online

Több mint 1500 fiatal vett részt a Hit Gyülekezete által szervezett ifjúsági táborban Keszthelyen. Az egyhetes rendezvény fővédnöke és kiemelt előadója Németh Sándor, a gyülekezet vezető lelkésze volt. A hőség ellenére résztvevők lelkesedéssel és figyelemmel hallgatták a Vidám Vasárnap című televíziós műsorból is ismert vezető lelkészt.
Az egyhetes tábor végén arról beszélt, hogy tizedik éve minden évben sok-sok órán keresztül tanítja a fiatalokat. Mi késztette arra, hogy belevágjon az utánpótlás-nevelő munkába?
 
A generációváltás szükségessége. Nagyon fiatalon, huszonévesen kezdtem meg a szolgálatomat, és ez nagyban befolyásolta, hogy többnyire az én korosztályomból kerültek ki a Hit Gyülekezete vezetői. Már tíz éve láttam, hogy nagyobb hangsúlyt kell tenni az úgynevezett tanítványnevelésre, át kell adni a fiataloknak azt a Biblia-ismeretet, bibliai látást és értelmezést, amit annak idején én is megtanulhattam Isten jóvoltából.
 
A Hit Gyülekezete a hetvenes évek végén bontott zászlót Magyarországon, ötfős imacsoportból mára több tízezer tagot számláló közösséggé nőtte ki magát. Azok az egykori fiatalok, akik az úttörő munkát végezték, ma már szülők, sőt nagyszülők. Az ő gyermekeik már úgymond második generációs keresztények. Hogyan látja az ő helyzetüket?
 
A mostani fiatal keresztények előnyös helyzetből tudnak indulni. Nem voltak olyan kemény materialista világba beágyazva, mint mi annak idején. Nekünk nagyon sok gondunk volt a '70-es, '80-as években azzal, hogy ránk kényszerítették a bibliai világnézettel szemben álló ideológiákat, a materialista-marxista tanítások álltak a gondolkodás középpontjában. Ma a fiatalok sokkal nyitottabbak az idealizmus iránt, a természetfeletti dolgok létezése sokuk számára természetes. Jómagam nagyon szeretek a fiatalok között lenni.
 
Ezzel együtt azonban egyre több inger, impulzus éri őket a tömegkommunikációs eszközök révén. Mennyire nehezíti meg az igehirdetők munkáját a rengeteg - sokszor felesleges - információ?
 
Valóban, de sokkal több helyen tudják elérni a keresztény értékrenddel kapcsolatos információkat is. Ha kellően vannak bátorítva, megfelelően vannak orientálva, és jó értékítélő képességgel rendelkeznek, akkor nem dőlnek be a keresztény- és egyházellenes propagandának, ami akár az interneten, akár más médiumokon keresztül zúdul rájuk. A mai keresztény fiatalok jelentős részének világnézete sokkal letisztultabb, intellektuálisan és szellemileg is integráltabb személyek, mint mi voltunk huszonéves korunkban.
 
Melyek ma a legfőbb kihívások egy keresztény fiatal előtt?
 
A kereszténység középpontjában Jézus Krisztus személye áll. A mostani világi trendek furcsamód igyekeznek Jézus személyiségét meghamisítani. Ilyen a meleg-kérdés, de emellett számos, a Biblia által szexuális bűnöknek nevezett cselekedet megítélése is. Ma sokan azt hirdetik, hogy Jézus azért jött a földre, hogy mindenkit megcirógasson, az ölébe ültessen, mindenféle életvitelt képviselő embert, vallási világnézetet el tud fogadni. Ez azonban nem felel meg az igazságnak: nem az szereti a bűnös embert, aki azt hazudja neki, hogy nem bűn, amit csinál. Aki keresztényként ezt teszi, felelős lesz embertársa elkárhozásáért, ráadásul egy hamis Krisztust képvisel.
 
Hogyan érinti a kulturális relativizmus, és az Ön által említett hamis Krisztus középpontba állítása az egyházak mindennapjait?
 
Ma az egyházak célkitűzéseit, szolgálatait is igyekeznek erőszakos szekularizációval megváltoztatni. Igyekeznek például a melegházasság kapcsán rábírni az egyházakat arra, hogy adják fel tradicionális tanításaikat a nemiségről, a házasságról és a családról. Pedig a Bibliában egyértelmű, hogy a nemiség nem az ember által választott állapot, hanem Isten adja, az embernek el kell fogadnia.
 
 bevándorlásról és Európa jövőjéről is markáns véleménye van...
 
Az Ó- és az Újszövetség is  kötelezettségünkké teszi az üldözöttek iránti irgalmasságot, mind a zsidó-keresztény kultúra védelmét. Biztos vagyok benne, hogy az Európát most elérő százezres menekült- és bevándorló tömeg érkezése csak a kezdet: ma négymillió, a szíriai
iszlamisták által teremtett földi pokolból elmenekült embertársunk várja a sorsa alakulását a szomszédos országokban. Miközben Európának részvéttel kell fordulnia a menekülők felé, nem a tömeges bevándorlás elősegítése, hanem a szíriai béke helyreállítása és az ország újjáépítése kell, hogy legyen a cél. Ami a kérdés másik részét illeti: Európában komoly erők törekszenek a föderális és multikulturális Európai Unió, egyfajta Európai Egyesült Államok kialakítására. Szerintem a keresztényeknek képviselniük kell azt, hogy a nemzetállamra és a nemzeti identitás megőrzésére a XXI. században is szükség van. Az a véleményem, hogy meg kell akadályozni egy destruktív, elnyomó birodalom létrejöttét, amely a népeket ismételten gyarmati sorba taszítja és előírja az embereknek, hogy mi a jó és mi a rossz.
 
Az istentiszteleteken, interjúkban és a televíziós közvetítések során is bátran vállalja véleményét. Nem tart attól, hogy ahogy bizonyos országokban már börtönnel szankcionálják azon lelkészeket, akik megszólalnak például melegkérdésben, egyszer Magyarországon is eljön ez a korszak?
 
Remélem, nem jön el, bár látom, hogy vannak olyan csoportok, akik szeretnék ezt a helyzetet megteremteni. Mi már a '80-as években kiálltunk, sőt küzdöttünk az első generációs emberi jogokért, ennek alapján voltunk liberálisok. Köztudott, hogy a Szabad Demokraták Szövetségét támogattuk egészen a '90-es évek végéig, de mi inkább az SZDSZ jobboldalához tartoztunk ekkor is. Ha a mostani politikai palettát veszem figyelembe, akkor a Hit Gyülekezete középen áll. A kezdetektől voltak vitáink az SZDSZ vezetésével, mert nem értettünk egyet melegkérdésben, a drogpolitikájukkal, és még sok más, főleg erkölcsi kérdésben. Az álláspontunkat rendszeresen ütköztettük. Továbbra is következetesen képviseljük a kinyilatkoztatás alapján álló konzervatív szellemi-erkölcsi értékeket.
 
Forrás: Vas Népe Online