Oktatás

A Hit Gyülekezete hazánk egyik legkiterjedtebb oktatási tevékenységet folytató egyháza. Saját alapítású, államilag elismert iskoláiban közel ötezer diák tanul a keresztény erkölcsiség normáinak megfelelően. 2012 óta a Hit Gyülekezete iskolafenntartói tevékenységet is ellát Magyon, Hajdúsámsonban és Ajkán.

 • Bethlen Gábor Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény, Nyíregyháza

  Az iskola a nyíregyházi, a három csoportos óvoda a nyíregyháza-orosi gyülekezet épületében, közös igazgatású intézményként működik, 2002. szeptemberétől.  A több százmilliós beruházást a Hit Gyülekezete tagjainak adakozásából finanszírozták. 2009-től angol nyelvi előkészítő évfolyamos szakközépiskolával bővült az intézmény, 2011. szeptemberétől pedig gimnáziumi oktatásra is lehetőség nyílik.  Jelenleg mintegy 300 gyermek és diák nevelése-oktatása zajlik a Bethlenben.  A 2003-ban elindított alapfokú művészetoktatás keretében 95 növendék tanul képzőművészet, illetve klasszikus zene művészeti ágon.

  Kapcsolódó link: Bethlen Gábor iskola honlapja

   

 • Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Budapest

  A Hit Gyülekezete első alap- és középfokú oktatási intézménye a Németh Sándor által 1997-ben alapított Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Sportiskola. Az iskola a neves magyar protestáns reformer, Bornemisza Péter nevét viseli. 
   

  A Bornemisza Péter Gimnázium alapításakor háromszáz diákkal indult, jelenleg tizenhárom évfolyamon, három épületben, több mint ezerhétszáz tanulóval működik. Az iskolában jelenleg többek között alapfokú zeneművészeti oktatás, sportiskolai tagozat, nyelvi előkészítő évfolyamos oktatás és gimnáziumi felnőttoktatási tagozat is működik. Horváth András igazgató szerint az iskola mindenki számára nyitott, aki annak erkölcsi és szakmai alapelveivel egyetért. Az elmúlt években végzett tanulók 70-95 százalékát vették fel egyetemekre és főiskolákra.  Az igazgató szerint „a keresztény szellemiség, a szabadság légköre és az érték-centrikus szemlélet” teszi egyedivé ezt az intézményt. 

  A Bornemisza Péter Gimnázium példájára ezt követően az egyháznak további öt közoktatási intézménye jött létre az ország nagyvárosaiban, amelyekben jelenleg összesen 3000 diák tanul.
   

  Kapcsolódó link: Bornemisza Péter Gimnázium honlapja

   

 • Huszár Gál Iskola, Debrecen

  A 2003-ban alakult Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 12 évfolyamot, művészetoktatás terén kiváló minősítéssel 6 csoportot működtet. Az iskola kiemelkedő tehetséggondozói munkát végez, ezért 2011-ben elnyerte az akkreditált kiváló tehetségpont címet, valamint „Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/tehetségpont” és „Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő” előminősített referenciaintézmény, továbbá egészséges életmódot közvetítő Ökoiskola.

  Kapcsolódó link: Huszár Gál iskola honlapja

   

 • Noé bárkája óvoda

  A Noé Bárkája Óvoda 2004-ben jött létre Kecskeméten, 2 csoporttal, 50 fős gyermeklétszámmal. A Kiskőrösi út 8. alatti épületben évtizedek óta óvoda működött, vállalati, később önkormányzati fenntartásban, amit azonban 2003-ban bezártak. A Hit Gyülekezete az ingatlant először bérelte, majd megvásárolta, ezt követően jelentős felújításokat végzett, így többek között EU-konform játszótér és udvar került kialakításra. A Noé Bárkája Óvodába nemcsak az egyházhoz tartozó szülők gyermekei járnak, hanem sokak számára vonzó, hogy az intézmény az iskolára való felkészítés mellett a bibliai értékekre és az erkölcsi nevelésre is hangsúlyt tesz.

 • Sztárai Mihály Iskola, Pécs

  A Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (7630 Pécs, Közraktár u. 1.) 2004-ben nyitotta meg kapuit. Sztárai Mihály, az iskola névadója a magyarországi reformáció kiemelkedő prédikátoregyéniségeként hirdette az evangélium üzenetét a 16. században. A kezdetekkor 3 évfolyammal induló, ma már 8 évfolyammal működő iskola 2007 szeptemberében óvodával, majd 2009 januárjában bölcsődével bővült. Az óvoda és a bölcsőde Pécs kertvárosi övezetében, külön épületben működik. Az általános iskola nyolc évfolyamán jelenleg 159 gyermek tanul. Az óvodások száma 60 fölött van, a bölcsődések létszáma pedig 24 fő. Az intézmény 53 alkalmazottat foglalkoztat. Két saját konyhával is rendelkezik. Az iskola képzőművészeti tagozata 2007-ben elnyerte a „Kiválóra minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet. Az iskola diákjai minden évben sikeresen szerepelnek különböző tanulmányi, sport- és művészeti versenyeken.  

  Kapcsolódó link: Sztárai Mihály iskola honlapja

   

 • Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola, Salgótarján

  Az Uzoni Péter Általános Iskola 2003 szeptemberében indult el Salgótarjánban, 4 általános iskolai osztállyal, a helyi Hit Gyülekezetének imaházát alakítva át 4 tantermes iskolaépületté. Az akkori tanulólétszám 57 fő volt. A következő tanév már nyolc osztállyal indult, a felső tagozat délután, egy helyi középiskola bérelt tantermeiben tanult. A diákok 2005 májusában vehették birtokba az iskola új, impozáns épületét, amely azóta egy tornacsarnokkal is bővült. 2007-től Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola néven működik az intézmény. Idén ballagott az első érettségiző osztályunk. Jelenleg több mint 200 tanuló jár az Uzoniba.

  Kapcsolódó linkek: Uzoni Péter iskola honlapja