Párbeszéd és futás Jeruzsálemért

Alapítványt hoz létre a MAZSIHISZ és a Hit Gyülekezete a zsidó-keresztény értékek és Jeruzsálem népszerűsítése céljából.

Szükség van a keresztény-zsidó párbeszéd erősítésére, továbbá a zsidó-keresztény értékek védelmét és népszerűsítését szolgáló felekezetközi fellépésre – nyilvánították ki Feldmájer Péter, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke és Németh Sándor, a neoprotestáns Hit Gyülekezete vezető lelkésze tegnapi megbeszélésükön.

A találkozó résztvevői - a MAZSIHISZ részéről Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató, Deutsch Róbert főrabbi, a Rabbitestület elnöke, a Hit Gyülekezete részéről Mészáros István ügyvezető igazgató, Ruff Tibor országos vezetőségi tag és Sugár András főmunkatárs - hangsúlyozták, hogy a zsidó-keresztény kinyilatkoztatás és kultúra alapvető szerepet töltöttek és töltenek be a szabad világ – benne hazánk – létrejöttében és fennmaradásában.

Mivel ezeknek az értékeknek a keletkezésében, elterjedésében, Jeruzsálem mint a zsidóság szellemi, vallási, kulturális és politikai központja, egységes fővárosa, és egyben mint a kereszténység megszületésének helye központi szerepet tölt be, a felek kinyilvánították szándékukat a „Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány” létrehozására. A célokkal egyetértők számára nyitott alapítvány az egységes Jeruzsálem jövőjének és múltjának, szellemi, vallási, kulturális jelentőségének, szerepének kutatása, képviselete, népszerűsítése révén a zsidó-keresztény civilizáció értékeit hivatott védelmezni, erősíteni.   A felek emlékeztettek arra, hogy Jeruzsálem jelentőségét már a magyar államot megalapító István király is felismerte, amikor megnyitotta az Európából odavezető szárazföldi zarándokutat, és a városban zarándokházat is építtetett. Ma pedig a modern Izrael állama – amelyet a budapesti születésű magyar-zsidó Herzl Tivadar álmodott meg - szemben a főváros 1967-es újraegyesítését megelőző arab uralom évtizedeinek kirekesztő gyakorlatával és rombolásaival – teljes körűen védelmezi és garantálja valamennyi vallás, különösen a kereszténység szent helyeinek és történeti emlékeinek védelmét, szabad megközelítését is.  

A „Mindannyian Együtt Jeruzsálemért Alapítvány” szervezésében márciusban 35 fős csapat vesz részt a Jeruzsálem Marathonon.

Szintén a tervek között szerepel egy magyarországi előadássorozat Jeruzsálem bemutatása és népszerűsítése céljából.

Forrás: hit.hu, atv.hu