Társadalmi szerepvállalások

Társadalmi szerepvállalások
 • TEDISZ

  Németh Sándor a Hit Gyülekezete alapításától kezdve különös figyelmet fordít a következő generáció nevelésére. Ebből a célból, és a társadalmi szerepvállalás erősítésére alapította meg a rendszerváltás után a Hit Gyülekezete ifjúsági szervezetét. A Teljes Evangéliumi Diák és Ifjúsági Szövetség (TEDISZ) egyik legnagyobb, országos méretű megmozdulására 1994-ben, a magyarországi vidéki zsidóság haláltáborokba deportálásának 50. évfordulója alkalmából került sor. A 16 részes nagy sikerű Ne menj tovább barátom… címet viselő – tudományos és művészeti – konferenciasorozat az emlékév legnagyobb szabású eseményfolyama volt.

  Ezzel párhuzamosan a Hit Gyülekezete tagjai Németh Sándor kezdeményezésére számos magyar nagy- és kisvárosban, faluban hozták rendbe azokat a zsidó temetőket, ahol a holokausztban kipusztított zsidó lakosság hiánya miatt azok évtizedek óta elhanyagolt állapotban voltak.

  2004-ben a TEDISZ Soha többé Shoa címmel országos vándorkiállítást szervezett. A kiállítás rendezői a deportálások emlékére rendhagyó módon egy marhavagont rendeztek be kiállító teremnek, amely 2004-2008 között több tucat magyar városba jutott el a vasút közreműködésével.

  A TEDISZ minden évben tematikus nyári táborokat szervez egyetemisták és főiskolások számára.

   

 • Tábori Lelkészi Szolgálat

  1994 nyarán a budapesti Dobó laktanya hites sorkatonái immáron többedszer rendeztek istentiszteletet a helyi parancsnok engedélyével, amikor a Honvédelmi Minisztérium vallásügyi főtanácsosa, Kovács Zoltán ezredes az összejövetelt meglátogatva a szolgálat hivatalos mederbe terelését javasolta. A HM a Protestáns Tábori Püspökség keretein belül látta megvalósíthatónak az elképzelést. A megállapodást 1996 februárjában írta alá a Hit Gyülekezete részéről Uzoni Péter elnök, a Protestáns Püspökség részéről pedig Takaró Károly dandártábornok-püspök nevében Szalay Tamás ezredes-püspökhelyettes. Béres Sándor, a Hit Gyülekezete tábori lelkésze kollégáival a Hűvösvölgyi úti laktanyában alakította ki lelkészi irodáját, melyet 1997 márciusában adtak át.

  A hároméves, gyakorlatilag zavartalan együttműködésben a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége által 1999. februárban kiadott nyilatkozat hozott változást, mely a 1996-os megállapodást „a hatályos jogszabályokba és a magyar református egyház hitelveibe ütköző volta miatt érvénytelennek tekinti”. Ezt követően Szabó János honvédelmi miniszter 1999. október 22-ei hatállyal megszüntette a Hit Gyülekezete tábori lelkészségének működését. Akkor kétezer katona igényelte közvetlenül a karizmatikus közösség szolgálatát. Az ügy az országgyűlés emberi jogi bizottsága elé került.

   

 • Börtönmisszió

  A börtönszolgálat keretében a Hit Gyülekezete a társadalom szélére került emberek felé közvetíti a Biblia erkölcsi és szellemi értékeit. Ennek célja nemcsak az, hogy a büntetés-végrehajtás intézményrendszeréből kikerülő személyek könnyebben tudjanak visszailleszkedni a társadalomba, hanem az is, hogy a fogvatartottaknak már a börtön falai között megkezdődjön a reszocializációja.

  A szolgálat 2000-ben indult el Sopronkőhidán, ahol azóta több mint 100 ember adta át életét a Megváltónak. Közül 40-50-en már szabadultak, és többeknél a börtönfalakon túl is maradandó értéket biztosított az Evangélium üzenete. 2003-ban Baracskán, Budapesten, Szegeden, Vácott, valamint a Pálhalmai BVI-ben is elindult a lelkészi szolgálat az elítéltek felé. A szegedi Csillag Börtön és Fegyház területén folytatott lelkészi szolgálat eredményeként eddig csaknem 200 ember vált bibliai kereszténnyé. Az itteni misszió eredményeképp jött létre Hódmezővásárhelyen a roma gyülekezet, a térségben pedig érzékelhetően visszaszorult a bűnözés. A hívő rabokat a lelkészek a Biblia tanulmányozása mellett arra bátorítják, hogy hasznosan töltsék büntetésük idejét, így sokuk szakmát és nyelveket tanul, leérettségizik, sőt négyen a Szent Pál Akadémia kihelyezett tagozatának hallgatói.

  A börtönszolgálatról készült riportot, amely a Hetek című hetilapban jelent meg, elolvashatja itt.

   

 • Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány

  A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány 1990 óta működik, alapítója – Németh Sándor kezdeményezésére – a Józan Élet Egészség-, Család- és Ifjúságvédő Keresztény Egyesület.

  A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány a Bornemisza Péter Gimnázium működésének első számú, folyamatos finanszírozója. Az alapítvány a Szent Pál Akadémia külföldi hallgatói részére ösztöndíjat biztosít. A Szent Pál Akadémián folyó kutatást, többek között a Biblia mai modern nyelvre történő lefordítását is a Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány támogatja.

  Az 1803. sorszám alatt nyilvántartásba vett alapítványt 1998. január 1-i hatállyal minősítette közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság (végzés száma: 11. Pk. 66 322/1991/11). Az alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. (Khtv.) 26.§ c. pontja szerint szociális tevékenységet, családsegítést, időskorúak gondozását, továbbá nevelést, oktatást, képességfejlesztést, ismeretterjesztést, kulturális közhasznú tevékenységet folytat.

  A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány az általa felkarolt közhasznú célok erkölcsi és szellemi támogatása mellett az évek során mind nagyobb mértékben mozdította elő anyagi támogatással is ezen célok megvalósulását (szabadegyetemek, rendezvények, megemlékezések, táborok).

  A különböző célok támogatására elkülönített számlaszámok állnak rendelkezésre. Közoktatási tevékenységünk hozzájárulására az alábbi elkülönített bankszámlán köszönettel fogadjuk a támogatásokat: 10300002-20355065-70213285

  Felsőoktatási tevékenységünk hozzájárulására az alábbi elkülönített bankszámlán köszönettel fogadjuk a támogatásokat: 10300002-20355065-70073285

  A tudományos tevékenység támogatására adott támogatásokat az alábbi elkülönített bankszámlán fogadjuk köszönettel: 10300002-20355065-70693285

  Szociális tevékenységünk hozzájárulására az alábbi elkülönített bankszámlán köszönettel fogadjuk a támogatásokat: 10300002-20355065-70383285

  A Hit és Erkölcs Kulturális Alapítvány tevékenységeiről bővebb információt talál ezen az oldalon.

   

 • Vidám Vasárnap

  Németh Sándor a Vidám Vasárnappal hazai és nemzetközi viszonylatban is egyedülálló keresztény műsort teremtett, amely 2001 óta 120 perces élő adásban közvetíti a Hit Gyülekezete vasárnapi istentiszteleteit a Hit Parkból. A műsor házigazdája és igehirdetője a vezető lelkész.

  A társadalmi szerepvállalásnak ez a formája azonban nem előzmény nélküli. Németh Sándor bibliamagyarázatai már a kilencvenes években is megjelentek a közszolgálati televízióban. A negyedévente sugárzott „Hitköznapok” című műsor az igeszolgálat mellett a Hit Gyülekezete tevékenységéről is hiteles tájékoztatást adott mintegy tíz alkalommal.

  A Vidám Vasárnap a negyedik legnépszerűbb magyar televíziós csatornán, a Magyar ATV-n keresztül az egész országban, műholdon pedig Izlandtól Jeruzsálemig fogható. A Hit Gyülekezete interaktív istentisztelete 2001 decembere óta a legnézettebb magyarországi vallási műsor, hetente több mint fél millió nézővel, akik adásonként sok száz visszajelzést küldenek telefonon, SMS-ben, e-mailen és levélben. Sokan elmondják, hogy Németh Sándor igehirdetésének hatására változtatták meg az életmódjukat, tapasztalták meg a Mindenható segítségét az élet különböző nehéz pillanataiban, vagy kezdték el olvasni a Szentírást. A műsor élő internetes közvetítésének köszönhetően mind az öt kontinensen vannak rendszeres nézői, így a Vidám Vasárnap a külföldön élő magyarok kapcsolatát is erősíti hazájukkal. A közvetítés ezen kívül jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy az elmúlt években pozitív fordulat állt be a gyülekezet társadalmi megítélésében, és a közösség stabilan a negyedik legtámogatottabb egyház lett Magyarországon.

  Látogasson el a Vidám Vasárnap megújult honlapjára, ahol megtalálja az istentiszteletek teljes online archívumát is!

  Vállaljon részt személyesen is Magyarország és Európa szellemi-erkölcsi megújulásában!
  Legyen Ön is a Vidám Vasárnap Médiapartnere! Támogatásával Ön is hozzájárulhat a Vidám Vasárnap műsorának sikeréhez.