Vidám Vasárnap archívum

Vidám Vasárnap
 • 2018.05.20.

  Szent Szellemhez az üdvtörténelemben

  Az üdvtörténelem Isten konkrét történelmi beavatkozásait, eseményeit tartalmazza, amelyekben az emberiség, Ádám leszármazottjai számára kijelentette üdvözítő akaratát. A történelem gerincét ezek a beavatkozások, események képezik, amelyek által Isten létrehozta az újabb aiónokat, korszakokat.

 • 2018.05.20.

  : Szent Szellemhez az üdvtörténelemben

 • 2018.05.13.

  Szent Szellemhez való kapcsolódásunk szintjei

  A Szent Szellem vétele, az Isten Szellemével való betöltekezés az Újszövetségben minden hívő előjoga és egyben kötelessége.

 • 2018.05.06.

  Szent Szellemben való alámerítkezés

  A Máté evangéliuma 3,11-12-ben olvashatjuk Keresztelő János próféciáját, amely a Názáreti Jézus Krisztus mennybemenetele után teljesedett be. A megváltás a Mennyben érte el tetőpontját. A Názáreti Jézus Krisztus vére, az engesztelés vére bekerült az igazi szentélybe.

 • 2018.04.08.

  Krisztusi természet építése

  Ma olyan korban élünk, amiről Pál apostol a Thesszalonikaiakhoz írt levelében azt írja: Isten az igazság szeretetét elutasító emberekre kiárasztja a tévelygés erejét, hogy higgyenek a hazugságban és ítélet alá kerüljenek.

 • 2018.04.01.

  Az ítélet kapujában

  A thiatirai gyülekezet számára adott kijelentésben a Názáreti Jézus Krisztus bíróként jelenti ki magát. A dicsőség Uráról két fontos képet ad a Szentlélek: a tűzláng és az izzó sárgaréz, amely azt jelenti, hogy Isten ítéletének mindannyian alá vagyunk rendelve. A Szentlélek az ítélet kapujában lévő keresztény világhoz szól.